(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ

อาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวนอ่าน 88 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 
(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอง (ผ
 

(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567) โดยมี รอ

(บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ.

ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.  กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ที่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมฯ (ก.ตร. ครั้งที่ 5/2567)  โดยมี  รอง (ผบ.ตร.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ตร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยตามข่าว

 

 

 

    ที่ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กทม) ผู้สื่อข่าวประจำ สนง.ตำรวจแห่งชาติได้รายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานการในการประชุม( ก.ตร. )ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.,และรอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย คณะกรรมการ ก.ตร. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ดังกล่าวตามข่าว (ปอร์ คุ้มพระลอรายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : (บิ๊กต่อ ปลื้มใจ!) ท่านพล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. กลับสนง.ตำรวจฯ ปุ๊บ มาทำงานปั้บ! งานแรก มายืนรอรับ ท่าน(นายกนิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่หน้า สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ ได้เดินทางมาเป็นปรข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ