ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล

พุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2567 จำนวนอ่าน 44 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 
ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล
 

ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล

ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และปลื้มใจไปแล้ว ตามข่าว

 

 

ที่ สำนักงานตำรวจภูธร จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2567 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวศูนย์ ข่าวภาคอีสาน รายงานเข้ามาว่าท่าน พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.อุดรธานี, ท่าน พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์ รอง ผบก.ฯ,/ ท่าน พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ฯ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันให้การต้อนรับ ท่าน กรวีร์ สาราคำ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ปัญหา กระบวนการฟอกเงินในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ณ ห้องประชุมฉัตรไพฑูรย์ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

ดังกล่าวตามข่าว(ปอร์ คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...

www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน กรวีร์ สาราคำ (ส.ส.อุดรฯ(คนดีของแผ่นดิน) คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และ(ยาเสพติด) ของสภาผู้แทนราษฏร พร้อมด้วยคณะฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรฯ โดยมีท่าน พล.ต.ตข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ