นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง

เสาร์ ที่ 4 เมษายน 2563 จำนวนอ่าน 2778 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 
นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง
 

นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน ตั้ง

นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นายอำเภอทั่วประเทศทั้งหมด 236ท่าน) ให้ไปปฎิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไปตามข่าว

 

    ที่กระทรวงมหาดไทยกทม. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าว  (นิวส์มหาชนออนไลน์) รายงานเข้ามาว่า ท่าน  ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการหลายๆคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 ข้อ 14 และข้อ 28 ของกฎกระทรวงฯ ได้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามคำสั่ง บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกรมปกครองจำนวน 236 นาย และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองได้เซ็นต์คำสั่งสองคำสั่ง โดยให้ไปปฎิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่เซ็นต์คำสั่งไป เมื่อวันที่ 30มีนาคม  2563 มีรายชื่อ ดังนี้

       1 นายอดิศรวิทูรศิลป์ เป็นนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 นายชูชาติภู่แก้ว เป็นนายอำเภอ โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 3 นายศทัต หทัยวรรธน์ เป็นนายอำเภอ ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร 4 ว่าที่ร้อยตรี บัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลานกำแพงเพชร 5 นายกฤชทิพย์ ชะนิดไทย เป็นนายอำเภอไทรงาม กำแพงเพชร 6 นายชาติชาย ขำชื่น เป็นนายอำเภอ บ้านแฮด ขอนแก่น 7 นายทวิช  พิมพะ เป็น นายอำเภอพระยืน ขอนแก่น 8 พันจ่าอากาศเอก ทวี บุญช่วย เป็นนายอำเภอแวงน้อย ขอนแก่น 9 ว่าที่พันตรี ชาติชาย  สีโพธิ์อ่อน เป็นนายอำเภอเกาะจันทร์ชลบุรี 10 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ เป็นนายอำเภอ บ่อทองชลบุรี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี เป็นนายอำเภอคอนสารชัยภูมิ 12 นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม เป็นนายอำเภอท่าแซะชุมพร 13 นายณรงค์พล คิดอ่าน เป็นนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 14 นายอุดม อยู่อินทร์ไกร เป็นนายอำเภอเวียงแก่นเชียงราย 15 นายวุฒิกร คำมา เป็นนายอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงราย 16 นายภควัต ขันธหิรัญ เป็นนายอำเภอดอยเต่าเชียงใหม่ 17 นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล เป็นนายอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ 18 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล เป็นนายอำเภอสารภี เชียงใหม่ 19 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา เป็นนายอำเภออมก๋อยเชียงใหม่ 20 นายไพโรจน์  ศรีละมุล เป็นนายอำเภอปะเหลียน ตรัง 21 นายฉัตรชัยทองหลี เป็นนายอำเภอเกาะช้างตราด 22 นายฉันท์ แป้นเพชร เป็นนายอำเภอแหลมงอบ 23 นายพัชรพล มั่นปาน เป็นนายอำเภออุ้มผางตาก 24 นายบำรุง ศรีราชัย เป็นนายอำเภอเรณูนคร นครพนม 25 นายปรัชญา  เสริฐลือชา เป็นนายอำเภอศรีสงคราม นครพนม 26 นางสาวอรวรรณ มีใหม่ เป็นนายอำเภอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 27 นายจิรศักดิ์ แสงหอย เป็นนายอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 28 นายสุชาติ ดื้อเร๊ะ เป็นนายอำเภอโนนแดง นครราชสีมา 29 นายสานิตย์ ศรีทวี เป็นนายอำเภอเสิงสางนครราชสีมา 30 นายวีรยุทธ ขนุนนิล เป็นนายอำเภอจุฬาภรณ์นคร ศรีธรรมราช 31 นายกิตติพงษ์ รองเดช เป็นนายอำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 32 นายประภาส ขุนพิทักษ์ เป็นนายอำเภอบางขันนครศรีธรรมราช 33 นายกฤตกร  เป็นนายอำเภอ พระพรหมนครศรีธรรมราช 34 นายอาคม บุญญโส เป็นนายอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช 35 นายวีระศักดิ์ บัวศรี เป็นนายอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช 36 นายณัฐวุฒิ ตั้งสินชัย เป็นนายอำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์ 37 นายรุสดี ปูรียา เป็นนายอำเภอแว้งนราธิวาส 38 นายสุจิโรจน์ คงเมือง เป็นนายอำเภอทุ่งช้างน่าน 39 นายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ์ เป็นนายอำเภอเวียงสา น่าน 40 นายสฤษดิ์ รัตนวงศ์ เป็นนายอำเภอบึงโขงหลง บึงกาฬ 41 นายสุรชัย โคตรบุตรดี เป็นนายอำเภอพรเจริญบึงกาฬ 42 นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ 43 นายเชิดพันธ์ ครอบทอง เป็นนายอำเภอโนนดินแดงบุรีรัมย์ 44 นาย รอยาลี ยะดะหะ เป็นนายอำเภอ มายอปัตตานี 45 นายเฉลิมชัย  สระบัว เป็นนายอำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 46 ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท์ เป็นนายอำเภอบางปะหันพระนครศรีอยุธยา 47 นายธวัช จรัสวรภัทร เป็นนายอำเภอเชียงม่วนพะเยา 48 นายนิกร ยะกะจาย เป็นนายอำเภอปงพะเยา 49 นายวิจารณ์ จุนทวีจิตร เป็นนายอำเภอคุระบุรี พังงา 50 นายสมควร ปล้องอ่อน เป็นนายอำเภอกงหรา พัทลุง 51 นายอาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ เป็นนายอำเภอเขาชัยสนพัทลุง 52 นายประสิทธ์พร สมุหเสนีโต เป็นนายอำเภอบางแก้วพัทลุง 53 นายสมชาย เกลี้ยงนิล เป็นนายอำเภอป่าพะยอมพัทลุง 54 นายวรวุฒิ อินตะมะ เป็นนายอำเภอดงเจริญพิจิตร 55 นายมนตรี ลังกาพินธุ์ เป็นนายอำเภอบึงนารางพิจิตร 56 นายธงชัย ขิมมากทองเป็นนายอำเภอวังทรายพูนพิจิตร 57 นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง เป็นนายอําเภอบางกระทุ่มพิษณุโลก 58 นายภาคภูมิ ภูมี เป็นนายอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์ 59 นายติยะรัตน์ ธูปวงศ์ เป็นนายอำเภอชนแดนเพชรบูรณ์ 60 นายกล้าณรงค์ พงษ์สิทธิคุณ เป็นนายอำเภอร้องกวางแพร่ 61 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ เป็นนายอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 62 นายชูชาติ คำมา เป็นนายอำเภอแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน 63 นายสุกิจ พัฒนพงศ์ เป็นนายอำเภอรามันยะลา 64นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ เป็นนายอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด 65 ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี เป็นนายอำเภอ จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด 66 นายวิรุฬห์ คำแหง เป็นนายอำเภอ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 67 นายสุเทพ พิมพิรัตน์ เป็นนายอำเภอพนมไพรร้อยเอ็ด 68 นายชินกร แก่นคง เป็นนายอำเภอ โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด 69 นายนิพนธ์ ชัยณรงค์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ เป็นนายอำเภอศรีสมเด็จร้อยเอ็ด 70 นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ เป็นนายอำเภอ เสลภูมิร้อยเอ็ด 71 นายเฉลิม เพชรรัตน์ เป็นนายอำเภอ กระเปอร์ ระนอง 72 นายมานพ จันทร์ปิยะวงศ์ เป็นนายอำเภอ ลำสนธิลพบุรี 73 นายธนารัตน์ สายเทพ เป็นนายอำเภอเกาะคาลำปาง 74 นายยุทธพงษ์  ไชยศร เป็นนายอำเภอแจ้ห่มลำปาง 75 นายศุภโชค ศิลปคุณ เป็นนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูน 76 นายนที พรมภักดี เป็นนายอำเภอด่านซ้ายเลย 77 นายประชา แสนกลาง เป็นนายอำเภอท่าลี่เลย 78 นายต่อศักดิ์ สกุลณวัฒน์ เป็นนายอำเภอภูกระดึงเลย 79 นายอลงกรณ์ วรรณคำ เป็นนายอำเภอน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ 80 นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษแปล 11 นายปกครอง บุญชูกุศล เป็นนายอำเภอ พยุห์ ศรีสะเกษ 82 นายอนุสรณ์  แสงกล้า เป็นนายอำเภอวังหินศรีสะเกษ 83 นายภัทรนันท์  บุญมานัด เป็นนายอำเภอศรีรัตนะศรีสะเกษ 84 นายศักดา ต้นคชสาร เป็นนายอำเภอคำตากกล้า สกลนคร 85นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล เป็นนายอำเภออากาศอำนวยสกลนคร 86 นายอดิเรก ใหม่มงคล นายอำเภอเขาฉกรรจ์ สระแก้ว 87 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันนุ้ย เป็นนายอำเภอวังม่วงสระบุรี 88 นายวรวิทย์ ยอแสง เป็นนายอำเภอวิหารแดงสระบุรี 89 นายชัยวัฒน์ ธงบุญ เป็นนายอำเภอเสาไห้สระบุรี 90 นายสมพงค์ ชมไชยเป็นนายอำเภอคีรีมาศ สุโขทัย 91 ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด เป็นนายอำเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัย 92 ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล โชคนำชัย เป็นนายอำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรี 93 นายพูนศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์เป็นนายอำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี 94 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ เป็นนายอำเภอท่าตูมสุรินทร์ 95 นายนวน โทบุตร เป็นนายอำเภอท่าบ่อหนองคาย 96 นายพงษ์ทนนท์ ปัญญาประชุมเป็นนายอำเภอรัตนวาปีหนองคาย 97 นายสถิต คําลาเลี้ยง เป็นนายอำเภอโนนสังหนองบัวลำภู 98 นายสรวิศ สมพงษ์ เป็นนายอำเภอปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 99 นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ เป็นนายอำเภอน้ำโสมอุดรธานี 100 นายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลีเป็นนายอำเภอบ้านดุงอุดรธานี 101 นายจักรพรรณ เฮ้ยสุวรรณภักดี เป็นนายอำเภอท่าปลาอุตรดิตถ์ 102 นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์เป็นนายอำเภอฟากท่าอุตรดิตถ์ 103 นายสุทิน งามเลิศเป็นนายอำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี

        คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 814/2563 เรื่องย้ายข้าราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ. ศ. 2551 ข้อ 14 และข้อ 28 ของกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจพ.ศ 2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ กระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจฉบับที่ 2 พศ 2546  ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 วรรคสามและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ 2534  ซึ่ง ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 5 พศ 2545  ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนพ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่งพ. ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2555 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่สร 0705 /ว9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 จึง มีคำสั่ง  แต่งตั้ง  ย้าย  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับสูงกรมการปกครอง  จำนวน   236 ราย  ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 814 /2563  ให้ดำรงตำแหน่ง 236 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไปคำสั่ง ลง ณวันที่ 30 มีนาคม 2563 ลงนามโดย นายฉัตรชัยพรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  มี

รายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายวิสูตร พฤกษสวน เป็นนายอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ 2 นายชัยวุฒิ บัวทอง เป็น ในอำเภอเมืองกระบี่ 3 นาย พลรัช  รองเลื่อน เป็นนายอำเภออ่าวลึกกระบี่  4.นายฑรัท  เหลืองสอาด เป็นนายอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี 5 นายอนุชา หอยสังข์ เป็นนายอำเภอท่ามะกากาญจนบุรี 6 นายสาวิตร   เจียมจิระพร เป็นนายอำเภอไทรโยคกาญจนบุรี7.นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี เป็นนายอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรี

นายธนณัฎฐ์ ศรีสันต์ เป็นนายอำเภอพนมทวนกาญจนบุรี 9 นายชรินทร์ ภู่ภัย เป็นนายอำเภอเขาวงกาฬสินธุ์ 10 นายสันติ จัตุพันธ์ เป็นนายอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์ 11 นายจารุวัตร์ ภูแก้ว เป็นนายอำเภอหนองกุงศรีกาฬสินธุ์ 12 นายสดุดี พุทธัง เป็นนายอำเภอคลองขลุงกำแพงเพชร 13 นายธีรศักดิ์ ลิขิต  เป็นนายอำเภอพรานกระต่ายกำแพงเพชร 14 นายประสิทธิ์ อินทโชติ เป็นนายอำเภอ เมือง กำแพงเพชร 15 นายประจวบ  รักแพทย์ เป็นนายอำเภอกระนวนขอนแก่น 16 นายเพชร สุพพัตกุล เป็นนายอำเภอพลขอนแก่น 17 นายณัฐภัทร พลอยสุภา เป็นนายอำเภอ มัญจาคีรีขอนแก่น 18 นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ เป็นนายอำเภอเมืองขอนแก่น 19 นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ เป็นนายอำเภอหนองเรือขอนแก่น 20 นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์  เป็นนายอำเภออุบลรัตน์ขอนแก่น 21 นายธนสาร เจริญสุข เป็นนายอำเภอ นายายอาม จันทบุรี 22 นายวุฒิกร สุขีนัย เป็นนายอำเภอเมืองจันทบุรี 23 นั่ง ปิณฑิรา เก่งการพานิช เป็นนายอำเภอพนมสารคามฉะเชิงเทรา 24 นายธรา สุโพธิ์เงิน เป็นนายอำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 25 นายพิสิษฐ์

สิริสวัสดินุกุล เป็นนายอำเภอบ้านบึงชลบุรี 26 นางวิภาวี แดงท่าขาม เป็นนายอำเภอพานทอง ชลบุรี 27 นายดงพล  รุจิธรรมธัช  เป็นนายอำเภอศรีราชาชลบุรี 28 นางอาภรณ์ ใหม่มงคล เป็นนายอำเภอหนองใหญ่ชลบุรี 29 นายรณยุทธ์ พรหมายน  เป็นนายอำเภอสรรพยาชัยนาท 30 นายวรศิษย์ พุฒจีบ เป็นนายอำเภอจัตุรัสชัยภูมิ 31 นายสิทธา ภู่เอี่ยม เป็นนายอำเภอสถิตชัยภูมิ 32 นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ เป็นนายอำเภอ เขว้าชัยภูมิ 33 ร้อยตรีโสภณ ภู่ขันเงิน เป็นนายอำเภอปะทิวชุมพร 34 นายเพชร เรือนสูง เป็นนายอำเภอ สวีชุมพร 35 นายปกาสิต พรประสิทธิ์ เป็นนายอำเภอหลังสวนชุมพร 36 นายปกรณ์ สุริวรรณ เป็นนายอำเภอเชียงแสน เชียงราย 37 นายสิทธิ์ วงม่าน เป็นนายอำเภอป่าแดดเชียงราย 38 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งรายเชียงราย 39 นายกิตติ  ชัยดรุน เป็นนายอําเภอพานเชียงราย ตีสิบ นายวรายุทธ ค่อมบุญ เป็นนายอำเภอแม่จันเชียงราย 41 นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่สรวยเชียงราย ตีสิบ ตีสิบสองนายประสงค์ หล้าอ่อน เป็นนายอำเภอแม่สายเชียงราย 43 นายสงัด บูรณะภัทรโชติ เป็นนายอำเภอเวียงชัยเชียงราย 44 นายสราวุฒิ วรพงษ์ เป็นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ 45 นางภัทรวดี สุทธิธนกูล เป็นนายอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ 46 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร เป็นนายอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ 47 นายภูเบศ พุธิรัตนาพร เป็นนายอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ 48 นายสิวะ ธมิกานนท์ เป็นนายอำเภอสันทรายเชียงใหม่ 49 ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช เป็นนายอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ 50 นายสมศักดิ์ คณาคำ เป็นนายอำเภอหางดงเชียงใหม่ 51 นายจักรพงษ์ รัชนีกุล เป็นนายอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 52 นายประโยชน์ สมศักดิ์ เป็นนายอำเภอนาโยง ตรัง 53 นายสำคัญ อรทัย เป็นนายอำเภอห้วยยอด ตรัง 54 ว่าที่ร้อยตรี พีระ เอี่ยมสุนทร เป็นนายอำเภอเมืองตราด 55 นายยงยุทธ สุขศิริ เป็นนายอำเภอท่าสองยางตาก 56 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ เป็นนายอำเภอพบพระตาก 57 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง เป็นนายอำเภอแม่ระมาด ตาก 58 นางว่จิราพร อมาตยกุล เป็นนายอำเภอบ้านนานครนายก 59 นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล เป็นนายอำเภอปากพลี นครนายก 60 นายวิชัย บุญมีเป็นนายอำเภอเมืองนครนายก 61 นางอภิญญา เอี่ยมอำภา เป็นนายอำเภอองครักษ์ นครนายก 62 นายณัฐภัทร์  เอมอ่อน เป็นนายอำเภอนครชัยศรี นครปฐม 63 นายอนุชา ใจช่วงโชติเป็นนายอำเภอบางเลน นครปฐม 64 นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่มเป็นนายอำเภอท่าอุเทนนครพนม 65 นายพีระพล  ลือล่า เป็นนายอำเภอนาแกนครพนม 66 ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ เป็นนายอำเภอ ปลาปากนครพนม 67 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ เป็นนายอำเภอเมืองนครพนม 68 นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย เป็นนายอำเภอโชคชัยนครราชสีมา 69 นายสมชาย อำพันกาญจน์ เป็นนายอำเภอโนนไทยนครราชสีมา 70 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ เป็นนายอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมา 71 นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ เป็นนายอำเภอประทาย นครราชสีมา 72 นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ เป็นนายอำเภอปักธงชัยนครราชสีมา 73 นายอำนวย ปองนาน เป็นนายอำเภอพิมายนครราชสีมา 74 นายชนะ ธรณีทอง เป็นนายอำเภอเมืองนครราชสีมา 75 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ เป็นนายอำเภอหนองบุญมากนครราชสีมา 76 นายศิริพงษ์ ศรีพยางค์ เป็นนายอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราช 77 ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน เป็นนายอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราช 78 นายถิรนาท เอสะนาชาตัง เป็นนายอำเภอนาบอนนครศรีธรรมราช 79 นาย ศรัทธาทองคำ เป็นนายอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราช 80 นายวิทยา เขียวรอดเป็นนายอำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช 81 นายมนตราพรหมสินธุเป็นนายอำเภอ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 12 นายไพรัตน์ ทับชุม เป็นนายอำเภอสิชลนครศรีธรรมราช 83 นายเอกชัย สุนทร เป็นนายอำเภอหัวไทรนครศรีธรรมราช 84 นายจิรโรจน์ สำแดง เป็นนายอำเภอขนอมนครศรีธรรมราช 85 นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง เป็นนายอำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 86 นายสุวัฒน์ จันทร์สุข  เป็นนายอำเภอชุมแสงนครสวรรค์ 87 นายสมบูรณ์ วงศ์วัชรานนท์ เป็นนายอำเภอท่าตะโกนครสวรรค์ 88 นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี เป็นนายอำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์ 89 นายพิรุณ วิมลอักษร เป็นนายอำเภอไทรน้อย นนทบุรี 90 นายวิทยา ชพานนท์ เป็นนายอำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 91 ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร เป็นนายอำเภอจะแนะนราธิวาส 92 นายสังคม เกิดก่อ เป็นนายอำเภอตากใบ นราธิวาส 93 นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ เป็นนายอำเภอระแงะนราธิวาส 94 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร เป็นนายอำเภอ สุไหงโกลก นราธิวาส 95 นายเศวต เพชรนุ้ย เป็นนายอำเภอสุไหงปาดี นราธิวาส 96 นายสุทัศน์ จิตเวชศาสตร์ เป็นนายอำเภอท่าวังผา น่าน 97 นายออมสิน คํามุก เป็นนายอำเภอเซกาบึงกาฬ 98 นายคารม คำพิฑูรย์ เป็นนายอำเภอโซ่พิสัยบึงกาฬ 99 นายธีระพล ขุนพานเพลิง เป็นนายอำเภอเมืองบึงกาฬ 100 นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ เป็นนายอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์ 101 นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ เป็นนายอำเภอนางรองบุรีรัมย์ 102 พันจ่าโททวี พิมพ์อุบลราชธานี เป็นนายอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ 103 นายสุพจน์แสนมีเป็นนายอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์ 104 นายเดชสกล อาดัม เป็นนายอำเภอปะคำบุรีรัมย์ 105 นายยุทธนา พิทยานันทกุล เป็นนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 106 ร้อยตรีเสถียร  สาระสิทธิ์ เป็นนายอำเภอละหานทรายบุรีรัมย์ 107 นายวิรัช กลิ่นขจร เป็น นายอำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ 108 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ เป็นนายอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธานี 109 นายกำพล สิริรัตนนนท์ เป็นนายอำเภอลำลูกกาปทุมธานี 110 นายอานนท์ พร้อมเพรียง เป็นนายอำเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ 111 นายไชยชนะ สุธิวรชัย นายอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 112 นาย ชนพหล ส่งเสริม เป็นนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 113 นายพิทักษ์ พิษศิริวัฒนสุทธิ์ เป็นนายอำเภอสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์ 114 นายประยงค์ จันท เต็ง เป็นนายอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์ 115 นายวิธรัช รามัน เป็นนายอำเภอ ประจันตคาม ปราจีนบุรี 116 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา เป็นนายอำเภอโคกโพธิ์ปัตตานี 117 นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ เป็นนายอำเภอเมืองปัตตานี 118 นายปัญญา จินดาวงศ์ เป็นนายอำเภอแม่ลาน ปัตตานี 119 นายสมมาตร บารา เป็นนายอำเภอสายบุรี ปัตตานี 120 นายจรัญ จันทรปาน เป็นนายอำเภอหนองจิกปัตตานี 121 นายเดชาธร เชาว์เลขา เป็นนายอำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 122 นายสรณต  ณ ศรีโต เป็นนายอำเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา 123 นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ เป็นนายอำเภอผักไห่พระนครศรีอยุธยา 124 นายวิเชียร จูห้อง เป็นนายอำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 125 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ เป็นนายอำเภอเชียงคำพะเยา 126 ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ เป็นนายอำเภอเมืองพะเยา 127 นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด พังงา 128 นายยงยุทธ จิตสำรวย เป็นนายอำเภอท้ายเหมืองพังงา 129 นายกองโทอดุลย์ ชูทอง เป็นนายอำเภอ เมืองพังงา 130 นายชัชชลิต  บุญศิริ เป็นนายอำเภอตะโหมด พัทลุง 131 นายอภิชาติ ศรีม่วง ไปในอำเภอตะพานหินพิจิตร 132 นายไชยยา  สมถวิล เป็นนายอำเภอเมืองพิจิตร 133 นายรณรงค์ สิทธิเขตรกรณ์ เป็นนายอำเภอ ชืระบารมีพิจิตร 134 นายธนบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ เป็นนายอำเภอสามง่ามพิจิตร 135 นายบุญเหลือบารมี เป็นนายอำเภอวังทองพิษณุโลก 136 นายประสูตร หอมบรรเทิง เป็นนายอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรี 137 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ เป็นนายอำเภอท่ายางเพชรบุรี 138 นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล เป็นนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 139 นายสมพงษ์ มหาวังษ์ เป็นนายอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ 140 นายหมวดเอกทวีช  ทวิชยานนท์ เป็นนายอำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์ 141 นายศิวัช ฟูบินทร์ เป็นนายอำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์ 142 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ เป็นนายอำเภอเมืองแพร่ 143 นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ เป็นนายอำเภอถลางภูเก็ต 144 นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ เป็นนายอำเภอเมืองภูเก็ต 145 นายปิยะ ปิจนำ เป็นนายอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคาม 146 นายนิทัศน์ เทศ สวัสดี เป็นนายอำเภอนาเชือกมหาสารคาม 147 นายปรีชาพงศ์ ทองมี เป็นนายอำเภอบรบือ มหาสารคาม 148 นายกองโทเสนีย์ มโน เป็นนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม 149 นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ เป็นนายอำเภอเมืองมหาสารคาม 150 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ เป็นนายอำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 151 นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ เป็นนายอำเภอคำชะอีมุกดาหาร 152 นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ เป็นนายอำเภอดอนตาลมุกดาหาร 153 นายพรชัย พุดซ้อน เป็นนายอำเภอเมืองมุกดาหาร 154 นายปฏิณัช นิธิศธานี เป็นนายอำเภอหนองสูงมุกดาหาร 155 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ เป็นนายอำเภอปายแม่ฮ่องสอน 156 นายสังคม คัดเชียงแสนเป็นนายอำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 157 นายทศพล สินยบุตร เป็นนายอำเภอกุดชุมยโสธร 158 นายศรี ศรี พุทธรินทร์ เป็นนายอำเภอมหาชัยชนะยโสธร 159 นายปรีชา นวลน้อย เป็นนายอำเภอเมืองยะลา 160 นายอมร ปรีดางกรู เป็นนายอำเภอยะหา ยะลา 161 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว เป็นนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 162 นายอภัย วุฒิโสภากร เป็นนายอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ด 163 นายณรงค์ศักดิ์ สบาย เป็นนายอำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด 164 นายพลกฤต พวงวลัยสิน เป็นนายอำเภอจอมบึงราชบุรี 165 นายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน เป็นนายอำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี 166 นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา เป็นนายอำเภอบ้านคาราชบุรี 167 นายรณภพ เวียงสิมมา เป็นนายอำเภอบ้านโป่งราชบุรี 168 นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ เป็นนายอำเภอปากท่อราชบุรี 169นายทศพล เผื่อนอุดม เป็นนายอำเภอเมืองราชบุรี 170 นายณรงค์ ชัยจำรัส เป็นนายอำเภอโคกสำโรงลพบุรี 171 นายเดชวุฒิ นิลแย้ม เป็นนายอำเภอท่าวุ้งลพบุรี 172 นายสินาทร โอ่เอี่ยม เป็นนายอำเภอเมืองลพบุรี 173 นายอดิเรก อุ่นโอสถ ไปในอำเภองาว ลำปาง 174 นายประภาส อึ้ง สกุล เป็นนายอำเภอวังเหนือลำปาง 175 นายพัฒน์พงษ์ สร้อยอินทรกุล เป็นนายอำเภอห้างฉัตรลำปาง 176 นางสาวภัทราพร ลายจุด เป็นนายอำเภอ ป่าซางลำพูน 177 นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ เป็นนายอำเภอเชียงคานเลย 178 นางสาวภูมรินทร์ คงเพียรธรรม เป็นนายอำเภอ ภูเรือเลย 179 นายธนิต พันธุ์หินกอง เป็นนายอำเภอกันทรลักษ์ศรีสะเกษ 180 นายสุริยา บุตรจินดา เป็นนายอำเภอขุขันธ์ศรีสะเกษ 181 นายจักรพงษ์ พันธุ์เพ็ง เป็นนายอำเภอห้วยทับทันศรีสะเกษ 182 นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็นนายอำเภอ อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ 183 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล เป็นนายอำเภอเมืองสกลนคร 184 นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดีเป็นนายอำเภอวานรนิวาสสกลนคร 185 ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร เป็นนายอำเภอสว่างแดนดินสกลนคร 186 นายสุรินทร์ สุริยวงศ์ เป็นนายอำเภอคลองหอยโข่งสงขลา 187 ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี เป็นนายอำเภอจะนะสงขลา 188 นายชัยเดช ปาละวงศ์ เป็นนายอำเภอ นาทวีสงขลา 189 นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ เป็นนายอำเภอ สทิงพระสงขลา 190 นายนพพร หนูเพชร เป็นนายอำเภอสะบ้าย้อยสงขลา 191 นายอดุลย์ หมีดเส็น เป็นนายอำเภอควนโดนสตูล 192 นายชวลิต ทรงกิตติ เป็นนายอำเภอบางบ่อสมุทรปราการ 193 นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม เป็นนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์จสมุทรปราการซอย 94 นายวรวิศธิ์นันย์ เสือทอง เป็นนายอำเภอบางคนที สมุทรสงคราม 195 นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน เป็นนายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 196 นายยุทธนาโพธิวิหค เป็นนายอำเภออัมพวาสมุทรสงคราม 197 นายวินัย โตเจริญ เป็นนายอำเภอ ตาพระยาสระแก้ว 198 นายณัฎฐพงศ์ สุขสิฎฐ์ เป็นนายอำเภอเมืองสระแก้ว 199 นายอารยันต์ ถ้าใหญ่เป็นนายอำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว 200 นายคณัสชนม์ ศรี เจริญ เป็นนายอำเภอวังสมบูรณ์สระแก้ว 201 นายศราวุธ สุวรรณะจูฑะ เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรี 202 นางอรุณี จุลเจริญ เป็นนายอำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 203 นายสมศักดิ์ แก้วเสนาเป็นนายอำเภอท่าช้างสิงห์บุรี 204 นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย เป็นนายอำเภออินทรบุรี 205 นายอภิชาติ เหมือนมนัส เป็นนายอำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย 206 นายโอฬาร ธนสัญชัย เป็นนายอำเภอสวรรคโลกสุโขทัย 207 นายธนนท์ พรรพีภาส เป็นนายอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 208 นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล เป็นนายอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี 209 นายอาคม แย้มนวล เป็นนายอำเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรี 210 นายปิยะพงษ์ บุญส่งเป็นนายอำเภอหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี 211 นายธีระพงษ์ ช่วยชู เป็นนายอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 212 นายเรืองยศ ลิ้มนุกุลเจริญ เป็นนายอำเภอกาบเชิงสุรินทร์ 213 นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ เป็นนายอำเภอสังขะ สุรินทร์ 214 นางสาวสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา เป็นนายอำเภอสำโรงทาบสุรินทร์ 215 นายยุคล กาญจนศิริพงษ์ เป็นนายอำเภอเฝ้าไร่หนองคาย 216 นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ เป็นนายอำเภอ เมืองหนองคาย 217 นายนพดล จอมเพชร เป็นนายอำเภอสังคม หนองค??

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : นายอำเภอสันกำแพง โดนย้ายด่วน!เข้ามาอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอทุ่งหัวช้างลำพูนปลื้มใจ!ไปอำเภอแม่ระมาด ตามคำสั่งท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดฯ และท่าน ธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองฯ โดยโยกย้าย (นข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์