ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว

จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวนอ่าน 1629 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 
ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป  ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว
 

ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว

ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป

ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี) ที่จ.น่าน ตามข่าว

 

     ที่จังหวัดน่าน เมืองน่าอยู่  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564ท่าน สิงหเดช สุคนธวา

รินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ 17 จังหวัดได้จัดประชุมใหญ่สามัญของสมาคมและมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯสุดท้ายสมาชิกก็ให้ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ กลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ตามความขาดหมายดังกล่าวต่อมาก็พาสมาชิกมาร่วมเปิดโครงการณ์ (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี)ในวันที่ 26พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ บริเวณ ลำน้ำห้วยหาด หมู่ที่ 7 ต.อวน อ.ปัว จ.น่านโดย  ท่าน สาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานพัฒนาคุณภาพชีวิต "รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี" เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา  โดยได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) และได้มีท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง ประธาน เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 17 จังหวัด และนายกสมาคมสื่อมวลชนจ.พิษณุโลก นำทีม / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน / องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.6 พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ) / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน / บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด / อบต.อวน หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย/ สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา หน่วยพิทักษ์อุทยานดอยภูคา มาร่วมด้วย และมี ท่าน นัยนา ทีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด พร้อมภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย จำนวนมากมาให้การ ต้อนรับ ดังกล่าว  

    สำหรับหมู่บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 มีจำนวนครัวเรือน 44 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 124 คน มีพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 จำนวน 320 ไร่ แปลงที่ 2 จำนวน 436 ไร่ รวมพื้นที่ป่าชุมชน 756 ไร่ และป่าอนุรักษ์ร่วมกับอุทยานดอยภูคา พื้นที่รวมทั้งหมด 3,256 ไร่ ที่ผ่านมาชุมชนได้ดำเนินการดูแลรักษาป่าชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน จนสามารถทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนตามข่าว (สมภพ มหาชน – รายงานมาจากสนามข่าว/ เล็ก คุ้มพระลอ นำเสนอข่าว)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน สิงหเดช สุคนธวารินทร์ (ปลื้มใจ!) ได้เป็น นายกสมาคมสื่อภาคเหนือฯ (อีกสมัย) พาสมาชิกฯไป ปล่อย (หอย!ปลา ลงแม่น้ำน่าน) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชนฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ