จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก

เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2559 จำนวนอ่าน 7194 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 
จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก
 

จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก

จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตาก

   เมื่อวันที่ (11 ส.ค. 59) ที่บริเวณอนุสรณ์สถานจอมพลถนอม กิตติขจร อ.เมือง จ.ตาก ท่านพ.อ.ณรงค์ กิตติขจร บุตรของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ที่มีต่อจังหวัดตาก โดยมีหน่วยงานทหารทุกหน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ ได้แก่ กองกำลังนเรศวร ,มณฑลทหารบกที่ 310 ,สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ,กองพันทหารราบที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14 และโรงเรียนพลูหลวง ท่านจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดที่บ้านหนองหลวง อ.เมืองตาก เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2454 วัยเด็กได้รับการศึกษาครั้งแรก ที่โรงเรียนวัดโคกพลู อำเภอเมืองตาก ต่อมาได้ไปศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมนายร้อยทหารบก เข้ารับราชการเป็นนายทหารกองทัพบกยศร้อยตรี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็งตลอดมา จนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานยศเป็น จอมพลกองทัพบก จอมพลเรือ และจอมพลอากาศ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 และต่อมา อีก 3 ครั้ง การพัฒนาจังหวัดตาก ได้ริเริ่ม สร้างบริเวณศูนย์การค้าเมืองตากใหม่ ริเริ่มให้มีศูนย์ราชการจังหวัด ริเริ่มสร้างถนนจากอำเภอเมืองตากไปอำเภอแม่สอด และต่อไปยัง 4 อำเภอชายแดน ทำให้จังหวัดตากเจริญรุ่งเรือง อย่างรวดเร็ว การที่จังหวัดตากได้มีปูชนียบุคคล เช่นท่าน จอมพลถนอม กิตติขจร นั้น สมควรที่อนุชนรุ่นหลัง จะได้เรียนรู้และศึกษาต่อไปตามข่าวดังกล่าว(PR.จ.ตากรายงานภาพ/ข่าว) นสพ.แม่เมยโพสต์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่..www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : จังหวัดทหารบกตาก!จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานท่านจอมพลถนอม กิตติขจร ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อจังหวัดตากข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ