ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว

พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 จำนวนอ่าน 79 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 
ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว
 

ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว

ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว

 

       ที่ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ วันที่ 14 มิ.ย.2567 เวลา 09.00 น. ท่านพล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ท่านนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่,/ ท่านพล.ต.ธีระ ผดุงสุนทร ผบ.มทบ.33, /ท่านพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับโดยท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่

   จากนั้น เวลา 09.30 น. ได้เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ เฮือนรับรองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาหนองเขียวห้วยหยวก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของคลองแม่ข่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ต่อมา เวลา 10.20 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         จากนั้นเวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย จุด PS 10 เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตามข่าวดังกล่าว(ปอร์ คุ้มพระลอ-รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล (มท1.) และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจภาคเหนือ