เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!

ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 จำนวนอ่าน 2978 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 
เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 
เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 
เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 
เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 
เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 

เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !! ถึงเวลาแล้วหรือไม่? ที่ต้องทบทวนการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การบริโภคน้ำที่สะอาด และการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ?

เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !!
 
              ถึงเวลาเแล้วหรือไม่? ที่ต้องทบทวนการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การบริโภคน้ำที่สะอาด และการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ?ถึงเวลาแล้วหรือไม่?ที่หน่วยงานราชการ หา สาเหตุต้นตอปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ข้อมูล พฤติกรรมเสี่ยง สู่พี่น้องประชาชน
            ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดตาก รายงานเข้ามาว่าเมื่อ 25 มกราคม 2560 ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยมี นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ สสจ.ตาก นพ.จิรพงษ์ อุทัยศิลป์ ผอ.รพ.แม่ระมาด นายสนงาน ใจยาเก๋ สสอ.แม่ระมาด และหัวส่วนราชการ ในจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ถึง ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด ปี 2557 เปรียบเทียบ ปี 2559 ในเขตบริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพิ่มขึ้นในระดับเสี่ยงและในระดับสูง จากร้อยละ 36.68 เป็นร้อยละ 86.52 เป็นที่น่าตกใจ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปรากฏข้อมูลที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ซึ่งควรเร่งสร้างความตระหนักรู้  ให้พี่น้องชาวแม่จะเรา, ชาวแม่ระมาด และบุคคลทั่วไป ได้ทราบ ถึง ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด ที่ได้รับการเจาะตรวจเพื่อตรวจสารเคมีตกค้าง เมื่อปี 2557 พบผู้มีสารเคมีตกค้างในเลือดในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จากจำนวน ตรวจ 987 คน  พบเสี่ยง 362 คน คิดเป็นร้อยละ 36.68  ปี 2559 พบผู้มีสารเคมีตกค้างในเลือดในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จากจำนวน ตรวจ  178 คน พบเสี่ยง  154 คน คิดเป็นร้อยละ 86.52 หมู่บ้านที่มีอัตราพบสูง คือ นอกเขต หมู่ที่ 6 ,1,2,5,3 และ 9 ตามลำดับ
            สำหรับการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดปี 2559 ค่าเฉลี่ยผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด คิดเป็นร้อยละ 86.52 และอยู่ในระดับความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับสูงทุกหมู่บ้านในเขตบริการของสถานีอนามัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่ขึ้นมาอยู่ในลำดับต้นๆ ของสาเหตุการตาย จึงมีคำแนะนำจากคณะตรวจติดตามผลงานให้สถานีอนามัยเฉลิมฯ เร่งเตรียมการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือดอีกครั้ง ในปี 2560 พร้อมหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามข่าวเปมิกา นสพ.แม่เมยโพสต์รายงาน นสพ.นิวส์มหาชนรายงานทั่วโลก

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : เป็นที่น่าห่วง ประชนชน ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพียงแค่ 3 ปี มีสารเคมีตกค้างในเลือด เพิ่มขึ้น ถึงขั้นเสี่ยง!!!ไม่ปลอดภัย !! ถึงเวลาแล้วหรือไม่? ที่ต้องทบทวนการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การ


แสดงความคิดเห็น


Re หัวข้อ
 
ข้อความ
 
   
ชื่อ/E-mail
 
 
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
 ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจภาคเหนือ