ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด

เสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2559 จำนวนอ่าน 3888 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

    ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด
 
    ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด
 
    ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด
 
    ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด
 

ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด

ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิด

   เมื่อวันที่ (18 พฤษภาคม 2559) เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวสายธารณสุขรายงานเข้ามาว่าท่านนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดงานสัมมานาวิชาการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3โดยนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์วิชาการทั้ง 7 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

 ณ. โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระยะเวลาการสัมมนา จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 3 เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อฯทุกแขนงสาขาผ่านไปแล้วโดยสัมมนา2วันตามข่าวดังกล่าว (ปช.ส.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์นสพ.ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวดังกล่าวเข้าไปดูข่าวบนมือถืของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านนพ.ดิเรก ขำแป้น ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ประชุมฯสัมนา(รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต 3)เชิญท่านปลัดกระทรวงมาเป็นประธานเปิดข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุข