ท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25

พฤหัสบดี ที่ 1 กรกฏาคม 2564 จำนวนอ่าน 328 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 
ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25
 

ท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25

ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564) ในพื้นที่ (ภาคเหนือตอนบน 8จังหวัด) ตามข่าว

 

         ที่ห้องประชุม ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน 2564  เวลา 10.30 น. ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นปประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมด้วยผู้มีเกียรติท่าน จเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 5  ท่าน พลโทบุญยืน  อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน(ภาคเหนือ) ท่าน พลตำรวจตรี เฉลิมพล จินตรัตน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ท่านพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

         โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

  3 จุดพร้อมกัน ทั่วประเทศ ประกอบด้วย (จุดที่ 1) ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ท่าน วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ มายัง สำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และ สำนักงาน ปปส.ภาค ทั่วประเทศ โดยมีท่าน สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนมูลนิธิ พลตำรวจเอก เภา สารสิน และเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมพิธี (จุดที่ 2) สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยจะมีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีและ (จุดที่ 3)  สำนักงาน ปปส. ภาค 1 – 9 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ที่ตั้ง ร่วมเป็นประธานในพิธี

     สำหรับในปี 2564 มีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น (77 ราย) โดยสำนักงาน ปปส.ภาค 5 มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

     1.ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม จำนวน 1 ราย คือ

ท่าน ประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

     2. ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 2 ราย  คือท่าน  พ.ต.อ.กฤษดา  ศรีอิสาณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  และท่าน เกรียงไกร ยอดเรือน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

     3.ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น แบ่งเป็น 5 ด้าน

       1) ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ท่าน ชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

       2) ด้านการปราบปรามยาเสพติด ท่าน พ.ต.อ.กฤษดา  ศรีอิสาณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3

      3) ด้านการป้องกันยาเสพติด

ท่าน พลโทสาธิต  ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

     4)  ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ท่าน พ.ต.ท.กำพล เยาว์ธานี  สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5

     5) ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

ท่าน เกรียงไกร ยอดเรือน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

4.โล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้เสียชีวิต  (ท่าน ร.ต.อ. สวง ชุมภู  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า) จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวศิริกาญจน์ ชัยต๊ะ ภรรยาผู้เสียชีวิต

เป็นผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ

(ผู้บาดเจ็บ) ท่าน ร.ต.อ. ราเชนทร์  บินขุนทด รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ท่าน ส.ต.ท. ทินกร  ธัญญะ ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน

สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน

     ทั้งนี้ ท่าน เจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และชื่นชมที่ทำงานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และต่อเนื่อง จนผลงานเป็นที่ประจักษ์  จนได้รับการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ขอให้มีอุดมการณ์ในการทำงาน และมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในความสามารถและศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในวันนี้ จึงถือเป็นขวัญ กำลังใจอันทรงคุณค่าที่รัฐบาลตั้งใจมอบให้ เพื่อแทนคำขอบคุณ ในความเสียสละและทุ่มเทดังกล่าวตามข่าว(เล็ก คุ้มพะลอ / รายงาน ปอ คุ้มพะลอ / เรียบเรียง)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก ท่าน ไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ให้มาเป็นประธานในพิธี (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์