คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว

เสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 จำนวนอ่าน 1147 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 
คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว
 

คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว

คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย  ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32)  ทุกหน่วยพร้อมแล้ว  สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตรีฯ(ลำปาง)ตามข่าว

 

 ที่ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.ท่าน พลตรีอโณทัย  ชัยมงคล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ตรวจความพร้อมที่ให้สาธารณสุขมาใช้สถานที่เป็น รพ.สนามในสโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี ไว้บริการประชาชน

      ตามที่  มณฑลทหารบกที่ 32 ได้สนับสนุนสถานที่คือ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทั้งได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในการเป็นศูนย์คัดกรองของจังหวัดลำปาง กรณีที่ผู้ป่วยโควิดเมื่อเคลื่อนย้ายมาเป็นหมู่คณะ จะมาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกดังกล่าวนั้น   เพื่อเป็นการใช้สถานที่อย่างคุ้มค่าหน่วยได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนามอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้การสนับสนุน จังหวัดลำปางในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดที่จะมารักษาตัว ณ สถานที่แห่งนี้ โดยเมื่อ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ท่าน พลตรี อโณทัย  ชัยมงคล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะได้เดินทางไปตรวจความพร้อมหากมีผู้ป่วยโควิดเข้ามาใช้บริการ/รักษาตัว   โดยมี ท่าน พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระหว่างมีผู้ป่วยรักษาตัว ทั้งนี้ในการเตรียมการนั้นหน่วยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปรับปรุงสโมสรฯ ให้พร้อมเป็น โรงพยาบาล ได้แก่เปิดพื้นที่ให้โปร่ง (นำผ้าม่าน/อุปกรณ์ต่างๆออก), ติดตั้งมุ้งลวดรอบบริเวณ, จัดเตียงเหล็ก(เตียงนอนทหาร) พร้อมที่นอนหมอนผ้าห่ม, ตู้วางสิ่งของ นอกจากนี้ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว, Line OA (Official Account) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ป่วย, ขณะวัดสัญญาณชีพมี Robot โต้ตอบแบบ Interactive, มีระบบทีมแพทย์เผชิญเหตุ โดยทีมแพทย์อายุรกรรม, พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง, ระบบการรักษาความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร จาก กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ 32 ตลอด 24 ชั่วโมง และมีจุดพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดความเครียด ซึ่งทุกองคาพยพที่หน่วยได้ดำเนินการนั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการช่วยเหลือประชาชนชาวลำปางที่ป่วยโควิด ให้หายกลับใช้ชีวิตตามวิถีปกติ ด้วยความตระหนักว่า...ทหาร ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสตามข่าว (วุฒิ มหาชน / ผู้ส่งข่าว / ปอ คุ้มพะลอ / รายงาน-เรียบเรียง) นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : คนลำปางปลื้มใจ!ท่าน พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ 32 ตรวจความพร้อม รพ.สนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ทุกหน่วยพร้อมแล้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด คิดช่วยเหลือทันที ค่ายสุรศักดิ์มนตข่าวยอดนิยม @ข่าว กองทัพบกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว กองทัพบกฯ