ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

จันทร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 2005 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 
ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ
 

ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

  ที่กระทรวงกลาโหมกทม.: 30 ก.ค.60  พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  โฆษกกห.กล่าวว่า ท่านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสภาพอากาศและเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอย่างต่อเนื่อง  โดยให้แจ้งเตือนประชาชนและคงความต่อเนื่องใช้ศักยภาพของหน่วยทหารที่มีที่ตั้งในพื้นที่เกิดอุทกภัย เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็ม กำลัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงในชุมชนเมืองของจังหวัดสกลนคร สุโขทัย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์และบุรีรัมย์ 

   ให้พยายามเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันให้ประสานและสนับสนุนการทำงานร่วมกับส่วนราชการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดทำแนวกันน้ำในเขตเมืองและเร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบ จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่จะกลับสู่สภาวะปกติ   พร้อมทั้งให้ดูแลสวัสดิภาพกำลังพลทหารให้สามารถหมุนเวียนกันทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพล.ต.คงชีพ กล่าว

    เพิ่มเติมว่า ในภาพรวมขณะนี้ กำลังพลของทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะหน่วยทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ได้ออกให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ ตั้งแต่การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจัดตั้งค่ายทหารเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว  การช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัย การอำนวยความสะดวกการเดินทางกับประชาชน โดย จัดยานพาหนะทหารสำหรับการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสิ่งของและต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางสัญจร  การปรับปรุงเส้นทางที่ขาดและชำรุด การป้องกันนำ้และการระบายน้ำ โดยสนับสนุนกำลังพล เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักร จัดทำแนวกันนำ้และช่องทางระบายน้ำ การแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มการจัดชุดบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ให้การบริการ รวมทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว   ทั้งนี้เชื่อว่า น้ำใจและความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทย จะทำให้เราสามารถผ่านความยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกันดังกล่าวตามข่าว(เปมิกา มหาชน/รายงานPR.กลาโหม/ข้อมูล)นสพ.แม่เมยโพส์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์น้ำและคงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง จนกว่าสถานการณ์จะปกติข่าวยอดนิยม @ข่าว กองทัพบกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว กองทัพบกฯ