ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวนอ่าน 1350 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 
ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว
 

ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว

ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าว

 

 

   ที่หอประชุมอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ท่าน ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร(ลำไย) โดยมี ท่าน วุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ท่าน ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยจาก 18 อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด โดยในที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์การผลิตลำไยจังหวัดเชียงราย ปี 2564 ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 246,135 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 238,817 ไร่ ให้ผลผลิต 86,138 ตัน สถานการณ์ด้านการตลาดลำไยจังหวัดเชียงราย ปี 2564 และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำกับภาคเกษตรกร โดยบรรยากาศของการประชุม ตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือจากประธานสภาอาชีพเกษตรกร แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด- 19 ทำให้เกิดปัญหาด้านการส่งออก ส่งผลทำให้ล้งจีนไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตในประเทศได้ ทำให้ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน อีกทั้ง ในปีนี้มีฝนตกชุก ทำให้ผลผลิตเสียหาย และราคาวัสดุทางการเกษตรมีการปรับตัวสูง ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย จึงได้ร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือกรณีราคาผผลผลิตลำไยตกต่ำ  โดยเสนอขอรับความช่วยเหลือในการช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 2,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ เหมือนครั้งในการช่วยเหลือเกษตรกร ในปี 2563 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจากภาคเกษตรกร และรวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และปัญหาด้านอื่น ๆ ร่วมกับภาคเกษตรกร เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป โดยจะก้าวไปด้วยกันและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนตามข่าว(ปอ คลองตัน – รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำเป็นห่วงชาวเชียงราย มาฟังชาวบ้าน18 อำเภอว่ามีผลกระทบ มากน้อยแค่ใดในช่วงโควิด19 ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองทั่วไป