ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)

อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560 จำนวนอ่าน 1991 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 
ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)
 

ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)

ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)

 

 

    ที่รัฐสภากทม.    เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณอาคารรัฐสภา ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ได้เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day) โดยมี ท่าน ประวิช ตั้งใจมั่น ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ    

   เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการดังกล่าว(PR.กลุ่มปช.ส./ข้อมูล) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเขาไปดูข่าวได้ที่...

www.new-mahachon.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯเป็นประธานให้พนักงานทุกท่านปฎิบัติโครงการวันแห่งการรวมใจเพื่อสภาพแวดล้อมอนามัยของชาวสภา (Big Cleaning Day)ข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองทั่วไป