ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต

เสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563 จำนวนอ่าน 1098 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 
ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยต
 

ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้ว

ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายพระพรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดมาร่วมถวายพระพร ด้วยตามข่าว

 

 

    ที่ อาคารหอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก เมื่อวันที่​ 3​ มิ.ย.​ 2563​ ท่าน อรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ นำหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ​ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3​ มิถุนายน​ 2563​ ณ​ อาคารหอกิตติคุณ​ อำเภอเมืองตาก​

   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ​ ถวายราชสักการะ​หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ​ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม​ ตามด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก​ ท่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก​ ท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่​ 310ท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก​ ท่าน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 ท่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ ปลัดจังหวัดตาก​ ท่าน อัยการจังหวัดตาก​ ​และท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก​

    โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี​ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ณ​ บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำปิง​ หน้าอาคารหอกิตติคุณ​ โดยทางสำนักงานประมงจังหวัดตากได้จัดเตรียมพันธุ์ปลา​ยี่สก ปลานวลจันทร์​และปลาตะเพียน ไว้ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 500,000 ตัว

  และก่อนหน้านั้น จังหวัดตากได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก​ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  เมื่อตอนเช้าของวันที่ 3​ มิ.ย.​ 2563​ นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก​ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดตาก​ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 3​ มิถุนายน​ 2563​ ณ​ พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมืองตาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล​ จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์​ ไปจนเสร็จพิธี​ ทั้งนี้​ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข​ และเพื่อเป็นการรักษาสืบทอดประเพณี พิธีกรรม การสวดมนต์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป ตามข่าวดังกล่าว (ปอ คลองตัน/รายงาน/ข้อมูล/จากPR.ตาก)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์จังหวัดตากนำทีมเป็นประธานในพิธี จัดพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำกิจกรรมถวายอย่างสุดใจ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์