3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน

อังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 จำนวนอ่าน 1979 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 
3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน
 

3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน

3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือน

     ที่ห้องประชุมฯเศรษฐกิจพิเศษอ.แม่สอดจ.ตาก!     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) สมาคมการผังเมืองไทย และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และจังหวัดตาก-พิษณุโลก-สุโขทัย ได้ร่วมกันจัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันตกWestern Economic Corridor(WEC) ที่ห้องประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดตาก คือ สนามบินแม่สอด แห่งที่ 2 ใน ตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก พื้นที่ กว่า 1,900 ไร่ ในเขตพื้นที่ติดต่อ อ.แม่สอด จ.ตาก

    นายเจริญฤทธิ์ กล่าวอีกว่า โครงการเส้นทางรถไฟพิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก (แม่สอด) เพราะเป็นโครงการของรัฐบาลที่ภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมผลักดัน ในการผลักดันให้เกิดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก WEC เส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่ เป็นการริเริ่มของภาคเอกชน ที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน และพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) จะได้รับประโยชน์มหาศาลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการ WEC นี้ได้กำหนดพื้นที่ ที่จะต่อจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และเชื่อมไปยัง East-West Economic Corridor EWEC

    ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ของอนุภูมิภาค ไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวธรรมชาติ ศูนย์กลางการขนส่ง การเดินทาง การคมนาคม ทางบก ทางอากาศผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว

      นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า โครงการ Western Economic Corridor-WEC จะเพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ด้วยการบูรณาการ 3 จังหวัด ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก เข้าด้วยกัน เพราะในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความโดดเด่น ในการสร้างโอกาสให้พื้นที่เศรษฐกิจ ที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นที่ร่วมกัน ก่อให้เกิดความชัดเจนต่อนักธุรกิจและนักลงทุน มีทางเลือกที่จะประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุม Western Economic Corridor-WEC ได้มีการบรรยายเรื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก โดยนายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย และการเสวนาแนวทางการสร้างส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน WEC โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน-การพาณิชย์และการท่องเที่ยวมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล ประกอบด้วย

    นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-นายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย-นายณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก-นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตัวแทน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก-โดยมีนายธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุมเสวนา Western Economic Corridor-WEC ตามข่าวดังกล่าวมาเมื่อวันที่ 12 พ.ค.61ท่าน...

ผู้ว่าฯตากปลื้ม!คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ตามโครงการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน   

  วันที่ (12 พ.ค.61) คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานอนุกรรมการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกล้านรงค์ จันทิก  นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ตามโครงการ    สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

   ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมโครงการ ไทยนิยม ยังยืน  ของจังหวัดตาก รวมทั้งความต้องการของประชาชน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ  ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก โดยสรุปความต้องการของหมู่บ้าน มีทั้งหมด 7,544 ปัญหา   3 อันดับแรก คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  4,231 โครงการ ด้านการเกษตร 638 โครงการ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 491 โครงการ สำหรับการดำเนินงานในเวทีประชาคมรอบที่ 3 คืบหน้าไป 95.82 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่  15 พ.ค. นี้

   จากนั้น เวลา 15.00 น. คณะกรรมการ สนช. ได้ลงพื้นที่บ้านสมอโคน หมู่ที่ 6 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก ร่วมรับฟังเวทีประชาคม พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์

     สำหรับการลงพื้นที่ของ คณะกรรมการ สนช. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนและมอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ซักถามข้อสงสัย รวมถึงสะท้อนปัญหาของแต่ละชุมชนผ่านทางคณะกรรมการ สนช. โดยตรง ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีดังกล่าว (สบเกษม แหงมงาม/รายงาน/ ภาพ/ข่าว) นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง นำร่องผุดระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกสร้างสนามบินนาๆชาติแห่งที่2รองรับนาๆชาติ ที่แม่ระมาด จ.ตาก เตรียมเวรดืนที่ดิน(สปก.)เศรษฐกิจพิเศษ กระตุ้น!เพื่อรองรับนาๆชาติที่มาเยือนข่าวยอดนิยม @ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวเศรษฐกิจ