สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!

พุธ ที่ 27 กันยายน 2560 จำนวนอ่าน 2608 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 
สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!
 

สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!

สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!

   ที่รร.ไพลินจ.พิษณุโลก: สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้จัดประชุมในการคัดเลือกบุคคลมาเป็นประธานในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่มีผลกระทบต่อ(สื่อหนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกของสภาฯ) โดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร(ภาคเหนือตอนล่างOmbudsman )ทางสภาการนสพ.ฯ  ได้จัดการประชุมประจำปี ที่โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก โดยมี ท่าน (อ.ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุมส่วนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ที่มีการคัดเลือกมาประกอบด้วยท่าน วิวรรธน์ แพ่งสุภา จาก นสพ.ข่าวนคร จ.นครสวรรค์ ท่าน อาทิตย์ แสงสว่าง จาก นสพ.พิทักษ์ไทย จ.พิษณุโลก ท่าน สุรินทร์ ชัยวีระไทย จาก นสพ.ประชามติ จ.พิษณุโลก ท่าน ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนักวิชาการสื่อสารมวลชน จาก ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ท่าน ผาติ หอกิตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค และท่าน รุ่งเรือง กัลยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จ.พิจิตร ท่าน ชวรงค์ กล่าวเปิดการประชุมพร้อมชี้แจงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการเลือกประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้ท่าน สุรินทร์ ชัยวีระไทย เป็นประธานกรรมการฯ โดยมีท่าน ผาติ หอกิตติกุล เป็นรองประธาน และ ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต เป็นเลขานุการฯดังกล่าวตามข่าว(ปอ คลองตัน!/รายงาน/PR.สภาการนสพ./ข้อมูล)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สภาการนสพ.ตั้งบก. สุรินทร์ ชัยวีระไทย! เป็นประธานรับเรื่องร้องทุกข์(องศ์กร)ในภาคเหนือตอนล่างปลื้มใจไปแล้ว!ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ