สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์

อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวนอ่าน 1863 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 
สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
 

สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์

สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์

      เมื่อวันที่14 มีนาคม 60 ท่านโปรย สมบัติ นายกสมาคมฯ(สนพท.)ได้ส่งหนังสือเชิญสมาชิกสมาคมฯมาร่วมประชุมฯประจำปี 2560 ของสมาคมฯที่รร.สีหราช จ.อุตรดิตถ์ ในการจัดงานครั้งนี้ได้เชิญท่านเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทศไทย มาพูด(เรื่องร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชิพสื่อมวลชน) และท่าน พต.ดร.อนุชาต ปาละกาวงศ์ ณ.อยุทธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาพูดเรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า ณ.ปัจจุบัน และ ท่านนพ.พรหมมินทร์ กัณธิยะ  ผอ.สำนักฯเครือข่ายลดอุบัติเหตุ  มาพูดเรื่อง (การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน) ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ(สนพท.)ได้ฟังกันในการประชุมใหญ่ประจำปี2560ในครั้งนี้ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2560 นี้ที่โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ดังกล่าวตามข่าว จึงแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯ(สนพท.)ทุกๆมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันดังกล่าวตามข่าว(เปมิกา มหาชนรายงาน) นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวบนมือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สมาคม หนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) จัดประชุมใหญ่เชิญเทพชัย หยอง!ประธานสมาพันธ์นักนสพ.แห่งประเทศไทยมาพูด!เรื่องพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพของนักนสพ.ที่โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์