ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย

พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 จำนวนอ่าน 73 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 
ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย
 

ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชีย

ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ที่วัดเมืองกาย มีท่านสราวุธ แซ่เตียว บก.อำนวยการ นสพ.เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ และลูกชายของท่าน (ทัดดาว) คอยให้การ ต้อนรับ อยู่ตามข่าว

 

        ที่วัดเมืองกาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน ได้รายงานเข้ามาว่า    ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ได้นำพวงหรีดและเงินไปมอบให้ญาติของท่านพี่ สันทัศน์ ศักดิ์สูง (หรือ ทัดดาว)  บรรณาธิการอาวุโส นสพ.เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ทั่วโลก ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา ด้วยความสงบ ที่รพ.และญาติได้มาตั้งสวดอภิธรรมศพที่วัดเมืองกาย มีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมงานศพมากมายมีท่านชาญชัย กีฬาแปง ข้าราชการบำนาญข่นส่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน โชติศิริ ดารายน  นายกสมาคมสื่อมวลชน เชียงรายบก.นสพ.เชียงรายนิวส์ มาร่วมงาน ด้วยดังกล่าว  ปิดตำนาน นักข่าวบันเทิงภาคเหนือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ท่านสันทัศน์ ศักดิ์สูง นามปากกา(ทัดดาว) ได้อำลาชีวิตจากไปเมื่อสองวันที่แล้วทำให้วงการสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เสียบุคลากรน้ำดีไปอีกหนึ่งท่านผมในฐานะเคยร่วมงาน กับพี่ทัดดาวมาเป็นเวลา 20 กว่าปีผมมีแต่ความเคารพนับถือรุ่นพี่มาตลอดไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้มาถึงท่านเพราะท่านเป็นทั้งพี่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งลูกน้องซึ่งอดีตพี่สันทัดเป็นคนน่ารักมากเป็นกันเองไม่ว่ารุ่นน้องรุ่นพี่ทุกคนให้ความเคารพบทผมเคยร่วมงานกับท่าน มานานโดยไม่ต้องบอกว่าอยู่กับท่านเพราะผมเป็นคนเปิดใจพี่สันทัดเป็นคนดีมากในสังคมชาวเชียงใหม่เพราะท่าน(ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน) คนนี้เป็นคนที่น่ารักมากสำหรับผมเพราะทำงานข่าวด้วยกันมา30กว่าปีที่รู้จักกันมาจึงนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีวันนี้ที่จากไปไม่มีวันกลับมาขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านด้วยครับผม...ตามข่าว(ปอร์ คลองตัน – รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ปิดตำนาน (นักข่าวบันเทิง ทัดดาว คนดังของภาคเหนือ) ท่าน ปอร์ คลองตัน! นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ไป ไว้ อาลัย ส่งท่าน(ทัดดาว) สันทัศน์ ศักดิ์สูง ไปสู่แดนสวรรค์ชั้น 7 ที่ได้ลาโลกนี้ไปอย่างสงบ ทีข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์