ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร

อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนอ่าน 8268 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 
ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร
 

ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร

ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร

สำหรับโครงการหลวงเลอตอ นับเป็นโครงการฯแห่งล่าสุด ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ราษฎรที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่น ในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดตากกับจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โครงการขับเคลื่อนไปด้วยดี โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด และ คุณนงคราญ ปัญญาคม กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด (ภริยา) ล่าสุดมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ 49 ครอบครัว จากช่วงเริ่มต้นที่มีเพียง 10 ครอบครัว นายสมชาย เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เผยว่ามูลนิธิโครงการหลวงได้เตรียมกล้าเสาวรสพันธุ์หวานไว้จำนวน 10,000 กล้า เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนมิถุนายน โครงการประสบความสำเร็จแล้ว ในการทดลองปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว มูลนิธิโครงการหลวงมองเห็นถึงปัญหาสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้มีเส้นทางขนส่ง  พืชผลเกษตรออกมาได้ทุกฤดูกาล

ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาจากกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 เข้ามาว่า หลังจากเสร็จการประชุมกระทรวงคมนาคม ทางคณะกรรมการเห็นชอบการปรับปรุงเส้นทางทางหลวงหมายเลข 105 แม่สอดแม่สะเรียง ตรง (แยกบ้านไร่หมู่ 2 ) ต.ขะเนจื้อ  อ.แม่ระมาด จ.ตากและ เส้นทางบ้านแม่ตื่นน้อย ต.ม่อนจอง  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ – บ้านเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร โดยมีมูลนิธิโครงการหลวงยื่นข้อเสนอขอ งบประมาณสร้างถนนจากกระทรวงคมนาคม ผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการ เห็นชอบกับการขอสร้างทางเส้นนี้  สำหรับ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทไปศึกษาแนวทางปรับปรุงเส้นทางพร้อมทั้งสำรวจออกแบบรวมทั้ งวงเงินงบประมาณเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม 2560  ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมในเดือนนั้น ซึ่งโครงการหลวงนี้เป็นการส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชผลทางการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น และ การทำลายป่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน เห็นก็ควรต้องมีเส้นทางขนส่งพืชผลเกษตร ออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ หรือ พื้นที่อื่นๆ เพื่อมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อจะได้ใช้เส้นทางนี้ขนส่งได้ทุกฤดูกาล เพราะปัจจุบัน สภาพถนนยังเป็นลูกรัง ไต่ไปตามไหล่เขา  ใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง ไม่สามารถใช้ฤดูฝนได้เพราะฝนตกมาถนนลื่น เสี่ยงต่ออันตรายมาก  นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ไปศึกษาสำรวจเส้นทางบ้านแม่ตื่นน้อยมา  ส่วน เส้นทางหลวงหมายเลข 105  ตนได้มอบหมายให้สำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงชนบทไปสำรวจมาแล้ว อย่างไรก็ตามแบบการก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการออกแบบขั้นต่ำ สำหรับทางหลวง เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าว เป็นเส้นทางภูเขาความสามารถในการสร้างถนนน่าจะมีความกว้างประมาณ 4-5 เมตร ซึ่งทางการจะพยายามทำลายบุกรุกป่าให้น้อยที่สุด ที่สำคัญทางมูลนิธิต้องไปเจรจาขอ อนุญาตกับกรมป่าไม้ ให้ได้รับการอนุญาต จึงจะดำเนินการได้ต่อไปดังกล่าวตามข่าว(มดตะนอยแม่จะเรารายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์นำเสนอข่าวเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ชาวบ้าน เลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ปลื้มใจ มีความหวัง ได้ใช้เส้นทางขนส่ง พืชผลเกษตรออกมายังจังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่อื่นๆได้ทุกฤดูกาล เพื่อความสะดวกมากขึ้น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตรข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์