ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน

พุธ ที่ 24 เมษายน 2567 จำนวนอ่าน 73 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 
ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน
 

ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน

ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญวีรกุล และท่าน สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีฯกลาโหม โดยมีท่าน  พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตาก และหน่วยงานความมั่นคง มาร่วม ในการประชุม รับฟังการบรรยายสรุปจากของ(กองกำลังนเรศวร)และให้การต้อนรับตามข่าว

 

           ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน2567ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคหนือ ตอนล่าง รายงานสด มาจากสนามข่าว ชายแดนแม่สอดเข้ามาว่า ท่าน พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตาก และหน่วยงานความมั่นคง มาร่วม ในการประชุม รับฟังการบรรยายสรุปจาก (กองกำลังนเรศวร)  ถึงประเด็นสถานการณ์ทั่วไปและแผนเผชิญเหตุฝ่ายไทยมี ท่านพาณิชย์จังหวัดตากและท่าน ศุลกากรแม่สอด (ประเด็นสภาพเศรษฐกิจและการค้าตามแนวชายแดน และ จังหวัดตาก ประเด็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ) โดยท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมา แถลงถึงมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม การทำงานในภาพรวมของความเป็นอาเซียน การปกป้องอธิปไตยของไทย รวมไปถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทย  โดย...มี ท่าน รัฐมนตรีฯกลาโหม  สุทิน คลังแสง และ ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยบอกกับ ผู้สื่อข่าวมาว่า ตนเอง

(ขอย้ำ ขอให้ประชาชนมั่นใจ ว่าแม่สอดปลอดภัยแน่นอน ฝ่ายความมั่นคงมีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ แม่สอดเป็นเมืองการค้าการขาย มาเที่ยวได้ตามปกติ  ส่วนนายสุทิน  คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ยืนยันว่าการปกป้องอธิปไตยของชาติ ทั้งทางบก และทางอากาศ พร้อมยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น  หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง  จากนั้นไปตรวจเยี่ยมและพบปะราษฎรชาวไทย ตลอดจนศึกษาสภาพภูมิสังคมและการค้าชายแดน  เดินตลาด ทักทายประชาชน สอบถามถึงสถานการณ์ สู้รบ บริเวณตลาดริมเมย   บ้านริมเมย สะพานมิตรภาพไทย เมียนมา แห่งที่ 1  ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ก่อนเดินทางกลับกทม.ไปในเวลา 17.00 น.ตามข่าวดังกล่าว (เสรี มหาชน – รายงานสดมาจากสนามข่าว / ปอร์ คุ้มพระลอ – เรียบเรียงข่าว)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ชาว แม่สอดปลื้มใจ! ท่าน ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯต่างประเทศ มาประชุมตรวจเยี่ยมชาวบ้าน และ ให้กำลังใจต่อทหาร/ตำรวจ/อาสา/ที่รักษาการณ์ด้านชายแดน มีท่าน รองนายกรัฐมนตรีฯ อนุทิน ชาญข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์