ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .

เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 จำนวนอ่าน 136 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 
ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .
 

ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว .

ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช  DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามข่าว

.

          ที่ สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ เข้ามาว่า  ท่าน พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดเผยว่า จะทำการ แถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย โดยมี  ท่าน พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ดูแลงานด้านอาชญากรรมเทคโนโลยี ร่วมกับ ท่าน พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีฯ ท่าน ไตรรัตน์  วิริยะศิรติกุล รักษาการ เลขาธิการ กสทช. มาร่วมแถลงข่าวใน ผลงานการปฏิบัติการของการ จับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขบวนการหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์เครือข่ายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมี ท่าน พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี( ผบช.สอท. ) , /  ท่านพล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, / ท่าน พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท., /  ท่านพล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สอท.5, ท่าน พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนงสาขา ต่อมา

.  ท่าน พล.ต.ท.ธัชชัยฯ ได้เปิดเผยว่า จากการสืบสวนสอบสวนเชิงรุกของตำรวจ ร่วมกับ กสทช.และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผนวกกับการตรวจสอบแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ตำรวจ สอท. 5 จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายค้นจากศาล เข้าตรวจค้น 3 จุด จุดแรกโรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรรมราช และอีก 2 จุด คือ บ้านพัก ใน อ.ฉวาง ขยายผลไปยัง โกดังจำหน่ายสินค้าญี่ปุ่นมือสอง ในพื้นที่ อ.นาบอน จ.นครศรีธธรมราช

       พบผู้ต้องหา และของกลางจำนวนมาก โดยพบความเชื่อมโยงกัน สถานที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ที่ทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน โดยจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้ 63 ราย สัญชาติไทย 12 ราย สัญชาติอื่น 51 ราย พร้อมของกลางประกอบด้วย

.

1. คอมพิวเตอร์ 223 เครื่อง

2. โทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ดผี 1,300 รายการ

3. เราเตอร์กระจายสัญญาณ 12 เครื่อง

4 .สมุดบัญชีธนาคาร ( บัญชีม้า )   80 เล่ม

 .

    ท่านผู้ช่วย ผบ.ตร. ยังกล่าวอีกว่าจะทำการดำเนินคดี กลุ่มผู้ต้องหา ในความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ, พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวฯ, พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, พ.ร.บ.โทรคมนาคมฯ, พ.ร.บ.ศุลกากรฯ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และจะมีการขยายผลการกระทำผิดไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการยึดทรัพย์อย่างเด็ดขาด

 .    แก๊งนี้ถือเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ โดยในครั้งนี้ทางทูตตำรวจจีน และญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมตรวจสอบการกระทำผิดเพื่อนำไปสู่การขยายผลการกระทำผิดในประเทศจีนและญี่ปุ่นต่อไป ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ท่าน พล.ต.ท.ธัชชัยฯ กล่าว

.  ทางด้าน ท่าน พล.ต.อ.ณัฐธรฯ กล่าวว่า จากการตรวจสอบการสื่อสารข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  และซักถามกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์แก๊งนี้มีพฤติการณ์ดังนี้

.หาเหยื่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเทเลแกรม

ชักชวนเหยื่อให้ช่วยแนะนำรีวิวโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ต่าง ๆ โดยล่อลวงว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นที่พัก หรือตั๋วเครื่องบินฟรี

หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ

เมื่อเหยื่อหลงกลจะส่งข้อความแนบลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งที่ความจริงเป็นลิงก์อันตราย ติดตั้งแอปฯ ควบคุมโทรศัพท์มือถือจากระยะไกล

( รีโมท )

จากนั้นคนร้ายจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่เหยื่อให้ไว้เข้าถึงบัญชีธนาคารผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ดูดเงินออกจากบัญชีของเหยื่อ นอกจากนี้ยังมีกลอุบายหลอกให้ลงทุนด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วย

 ท่าน พล.ต.อ.ณัฐธรฯ กล่าวด้วยว่า ในการจับกุมครั้งนี้ ตำรวจ กสทช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้ทำการรื้อถอน และตรวจยึดอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, รวมทั้งซิมการ์ด ซึ่งเป็น ซิมผี ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกฎหมายและประกาศ กสทช.กำหนด ไปตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วตามข่าว (ปอร์  คุ้มพระลอ – รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ (รักษาการอธิบดี DSI ) ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ แถลงข่าวการบุกทำลายจับกุม แก็งคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ที่สุดในไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช DSI สนธิกำลังกับตำรวจไซเบอร์ ในพื้นที่ จ.นครศรีข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรม