นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า

เสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 จำนวนอ่าน 3080 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 
นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่า
 

ชาวแม่จะเราโวยลั่น บริษัทสร้างทางแม่จะเราไปแม่ระมาดชุ่ย ! พนักงาน รพ.แม่ระมาด (อสม.แม่จะเราม.6 ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ปีนถนนที่ก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต) บริษัททำชุ่ย ญาติโวยให้รับผิดชอบด้วยตามข่าว

 

 นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอุบัติเหตุๆสุดวิสัยจริง ตามข่าว

 

 

     ที่ แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  จากกรณีเหตุเกิดอุบัติเหตุหน้า โรงไฟฟ้า แม่ระมาด ที่มีนาง เทียน มูลอาร์ (อสม.หมู่ที่ 6)  ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น ต่อมาเมื่อวันนี้วันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2564 ทางผู้สื่อข่าว นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ได้รายงานเข้ามาว่า นายช่างใหญ่นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานบริษัท กษิดิศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มาร่วมงาน ศพ นาง เทียน มูลอาร์ ผู้เสียชีวิตโดยมาขอขมาศพและญาติพี่น้องของนางเทียน  ได้เผยว่า ตนเองตกใจไปหมด ในวันเกิดเหตุตนเองและนายช่าง ศิระ รัตนพงษ์ นายช่างคุมงานกรมทางหลวงได้ทำการคุมการเทยางบนถนนอีกฝั่งหนี่งอยู่โดยกำลังจะเก็บพื้นที่ให้เร่งรีบเพื่อจะได้เทให้พื้นที่มันเรียบอยู่ตรงต้นทางก็มีคนงานบอกว่ามีคนเกิดอุติเหตุขึ้นตนจึงรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยและนำคนงานไปช่วยกันนำคนเจ็บไปโรงพยาบาลซึ่งตนเองเสียใจมากไม่รู้จะทำเช่นใดมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ ตนเองจึงรีบทำถนนให้เสร็จทั้งคืนในวันเกิดเหตุจึงขอให้ญาติและผู้สื่อข่าวได้รับทราบด้วยทางบริษัท ก่อรับผิดชอบในการเสียชีวิตครั้งนี้เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆต้องขอกราบขออภัยด้วยดังกล่าว

ส่วนนายช่าง ศิระ รัตนพงษ์ นายช่างคุมงาน กรมทางหลวงได้บอกคนข่าวว่าต้องขอโทษต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยจริงทางกรมทางหลวงจะรีบทำผิวทางถนนให้เสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดอุติเหตุดังกล่าวอีกต่อไปตามข่าว

 

 

ชาวแม่จะเราโวยลั่น บริษัทสร้างทางแม่จะเราไปแม่ระมาดชุ่ย ! พนักงาน รพ.แม่ระมาด  (อสม.แม่จะเราม.6  ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ปีนถนนที่ก่อสร้าง เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต)  บริษัททำชุ่ย ญาติโวยให้รับผิดชอบด้วยตามข่าว

 

      ที่หน้าโรงไฟฟ้าแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  นางเทียน มูลอาร์  อยู่บ้านเลขที่273 หมู่6 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก  พนักงานเจ้าหน้าที่ซักฟอก รพ.แม่ระมาด  อสม.แม่จะเรา ม.6  ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริเวณที่เกิดเหตุ หน้าโรงไฟฟ้าแม่จะเรา ถนนสายแม่จะเรา ไปแม่ระมาดที่มีการปรับปรุงก่อสร้างทาง โดยแขวงการทางที่ 2 แม่สอด โดยมี บริษัท กศิดิศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำทางอยู่ แต่ทำไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ ชาวบ้าน เกิดอุบัติเหตุ ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่ก่อสร้างบริเวณดังกล่าว เป็นไหล่ทางที่มีความสูง ไม่ทำทางสโลป ให้ชาวบ้านสัญจรจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ 4-5 คน แต่ (พนักงานรพ.แม่ระมาด และเป็นอสม.ด้วย) มาเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ทำให้สาหัสถึงขั้นต้องเสียชีวิตจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชน ให้ พนักงาน รพ.แม่ระมาดที่เกิดอุบัติเหตุ  ผ่านทางสื่อมวลชน ให้มารับผิดชอบให้ด้วยตามข่าว (สายใจ มหาชน /รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนชาวเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : นายช่างใหญ่ นายภิญโญ ถิ่นสุข ช่างคุมงานสร้างสายแม่ระมาดแม่จะเรา บอกเหตุสุดวิสัยจริงๆที่ นางเทียน มูลอาร์ มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจน เสียชีวิตลงที่ตนเองก่อสร้างต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆที่ไม่มีใครอยากใข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรม