ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั

พุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 จำนวนอ่าน 128 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 
ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั
 

ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบั

ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในพื้นที่จ.สระแก้ว โดยมี ท่าน พล.ต.ต. ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว และผกก.ทั้งสามอำเภอปลื้มใจไปแล้ว ตาทข่าว

 

       ที่.สภ.หนองหมากฝ้าย / สภ.คลองน้ำใส / สภ.คลองหาด / จ.สระแก้ว เมื่อวันที่  26 มี.ค 67   ผู้สื่อข่าวจากศูนย์ภาค ตะวันออก ได้รายงานจากสนามข่าวเข้ามาว่า  ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง (รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2 ) หิ้ว (ลอง มหาชน) ประธานอำนวยการศูนย์ข่าว สามคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) มาร่วมให้กำลังใจด้วยดังกล่าวที่ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม / ให้กำลังใจ/ประชุมฯเชิงปฎิบัติการและมอบนโยบาย ในการทำงาน / ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในพื้นที่จ.สระแก้ว มี  สภ.คลองน้ำใส / สภ.หนองหมากฝ้าย / สภ.คลองหาด โดยมี ท่าน พล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ให้การต้อนรับและท่าน พ.ต.อ.ไกรเขต บุรีรักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว,ท่าน พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว,พร้อมคณะเดินทางไปยัง สภ.ต่างๆไป คลองน้ำใส อันดับแรก พบท่านพ.ต.อ.วิชาญวิทย์ เคยการ ผกก.สภ.คลองน้ำใส,/ รอง ผกก.ฯ,สวฯ, รออยู่ / ไปที่สภ.คลองหาด, พ.ต.อ.จากเทพ จงผาย ผกก.สภ.คลองหาด,และรอง ผกก.ฯ,สวฯ, รออยู่ / ต่อมาไปที่สภ.หนองหมากฝ้ายมีท่าน พ.ต.อ.ศุภชัย ใจการ ผกก. สภ.หนองหมากฝ้าย, คอยให้กาต้อนรับพร้อมด้วย ร้อยเวรสอบสวน,เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาและข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ  หลังจากนั้นได้กำชับการปฏิบัติดังนี้

 

 1.ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารราชการของ รรท.ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.2

 2.เน้นย้ำการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอบายมุขทุกชนิดทุกประเภท เช่น บ่อน การ 

    พนัน ตู้ม้า   ฯลฯ อย่างจริงจัง

 3.กำชับการปฏิบัติของร้านอาหาร, สถานบริการ, ผับ บาร์ต่างๆ ให้เปิด-ปิด ตามเวลา หากพบการ 

   กระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

 4.หมั่นตรวจสอบสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ และเน้นย้ำในเรื่อง การค้ามนุษย์ ค้าประเวณี  

   เด็ก  และสตรี อย่าให้มีโดยเด็ดขาด

 5.เสริมสร้างระเบียบวินัย ควบคุมความประพฤติ และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไป

   เกี่ยวข้องกับการทุจริตและเน้นย้ำความสามัคคี ในหมู่คณะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจ รวมถึงความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น แนะนำการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจโดยการหาอาชีพเสริมโดยสุจริต อย่างมีเครือข่ายภาคประชาชน

    สอบถามไม่มีข้อสงสัยจึงได้ดูแลสวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อย ออกตรวจเยี่ยมแฟลต/เรือนแถวและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวต่อไปตามข่าว

(ปอร์ คุ้มพระลอ – รายงานมาจากสนามข่าว)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พล.ต.ต. นันทวุฒิ สุวรรณละออง(รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร2) หิ้ว(ลอง มหาชน)ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ไปให้กำลังใจ พี่น้องตำรวจ สามอำเภอชายแดน จ.สระแก้ว และ ประชุมฯเชข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์