ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว

พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนอ่าน 162 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 
ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว
 

ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีคว

 

ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ลงไปตรวจพื้นที่ ทันที ทำทันทีเพื่อให้ ชาวกาญจนบุรี มีความสุขตลอดไปตามข่าว

 

 

 

 

     ที่ ทำเนียบรัฐบาล  กทม.   ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าพบท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี กรณีการปราบปรามยาเสพติด ไฟป่า การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการลักลอบขนของเถื่อนบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี โดยกำชับให้เข้มงวดมากขึ้น พร้อมให้บูรณาการการทำงานเพื่อให้ปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหมดไปโดยเร็ว

.

       ต่อมา เวลา 13.00 น. ท่าน ต่อ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีทันทีหลังเข้าพบนายกฯรัฐมนตรี(นิด)  เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพื้นทันที โดยมีท่าน  พล.ต.ท. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 /, ท่าน พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 ,/ ท่านพล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย รอง ผบช.ภ.7 , / ท่าน พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี , / ท่าน พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.อก.ภ.7 และท่าน พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 ,/ พร้อมด้วยท่าน พล.ต.ต. ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก ตร.(คนดีของชาติ)มา ร่วมประชุมด้วยดังกล่าว

.

          หลังจากนั้นท่าน (ผบ.ตร.และคณะ) ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จว.กาญจนบุรี โดยมีท่าน  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, และผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยตามนโยบายที่นายกฯสั่งมาดังกล่าว

.

    ท่าน (ผบ.ตร.)ได้กล่าวกับคนข่าวว่า ในการประชุมหารือวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานแผนการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ตามสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด ไฟป่า การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการลักลอบขนของเถื่อน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของตำรวจ ภ.7, ภ.จว.กาญจนบุรี, ตำรวจตระเวนชายแดน , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , ทหาร และฝ่ายปกครอง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่พบว่าปัจจุบันยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาทางชายแดน จว.กาญจนบุรี มากขึ้น ได้กำชับทุกจุดตรวจให้เข้มงวดในการตรวจสอบจับกุมมากขึ้น

.

     ส่วนปัญหาไฟป่าได้กำชับให้เตรียมการป้องกันแก้ไข ตั้งแต่การประเมินก่อนเกิดสถานการณ์เพื่อป้องกัน การเข้าระงับเหตุมีไฟป่า และการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูหลังเกิดไฟป่า พร้อมเน้นย้ำให้กวดขันการเผาหาของป่าของชาวบ้านในเขตพื้นที่อุทยาน ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ป่า ส่งผลให้เกิดควันและมลพิษ pm 2.5 โดยใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประขาชนทราบถึงโทษทางกฎหมายและผลที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวม

.

    ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปลงทะเบียนขอรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้ตามช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ โดยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือ และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเร็ว

.

สำหรับปัญหาการลักลอบขนของเถื่อนโดยเฉพาะยางเถื่อนนั้น ได้กำชับไปยังจุดตรวจต่าง ๆ ซึ่งจะเคร่งครัดในการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป

.

     หลังการประชุมหารือท่าน (ผบ.ตร.) และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นจุดหลักในการตรวจตรา ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและสิ่งของผิดกฎหมายต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาในประเทศตามข่าวดังกล่าว

   (ปอร์ คุ้มพระลอ / รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoepost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ผบ.ตร.) เข้าพบ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการทำงานของตำรวจภูธรภาค 7 โดยเฉพาะพื้นที่ จว.กาญจนบุรี และได้ข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์