ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 จำนวนอ่าน 1190 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว
 

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้คนที่มาจาก (เมียนม่า) ตามข่าว

 

   ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64  ท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี ท่าน พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก  ท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ท่าน พ.อ.เสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (ฝ่ายทหาร)  ท่าน พ.อ.ประสาน แสงศิริลักษณ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ท่าน  พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่สอด  ท่าน พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34  ท่าน พ.อ.จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35  ท่าน สวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของท่าน พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64 ให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดในการจัดการพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และให้บูรณาการกำลังพลของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนร่วมกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับในช่วงนี้หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตากสามารถจับกุมขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ได้หลายคดี ซึ่งจากข้อมูลการข่าวพบว่ากลุ่มขบวนการฯใช้ อ.ท่าสองยางเป็นเส้นทางนำพาแรงงานต่างด้าวไปทาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศและสำหรับการเกษตร และจะประสานไป จ.เชียงใหม่ เพื่อบูรณาการกำลังกวาดล้างและสืบสวนถึงตัวผู้บงการในลำดับถัดไปด้วย

         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ปรับแผนและจัดกำลังพลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้(หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 กองกำลังนเรศวร เพิ่มกำลังพลตรึงตามแนวชายแดนบริเวณอำเภอท่าสองยาง)  ร่วมกับ  (ตชด.34 และกรมทหารพรานที่ 35 , เพิ่มจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ชั้นในจำนวน 3 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ขบวนการ)นำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายใช้เป็นเส้นทางหลบหนีจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก โดยจะบูรณาการกำลังระหว่าง ตำรวจภูธรอำเภอท่าสองยาง ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไปดังกล่าวตามข่าว( ปอ คุ้มพะลอ / รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯจังหวัดตาก เชิญหน. หน่วยงาน(ความมั่นคงสูงมาร่วม ประชุมฯเตรียมความพร้อม) ดำเนินการกรณีบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการ อพยพผู้ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจภาคใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจภาคใต้