ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล

พุธ ที่ 6 มกราคม 2564 จำนวนอ่าน 1993 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 
ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล
 

ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน

ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก!

ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใหม่ ไปอยู่ ปากน้ำโพ โดนใจชาวบ้าน ต้อนรับสมใจให้ ท่าน พล.ต.อ. สมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้เป็นนายกฯสมใจ เข้ามาดู รายชื่อว่าที่ นายกฯ อบจ.76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามข่าว

 

     ที่กองบรรณาธิการนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563  ได้รับรายงานจากไม่เป็นทางการจาก(กกต.กลาง) ได้ลง การรายงาน ผู้สมัครนายกองค์การบริหารจังหวัดทั้วประเทศ โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆดังนี้   ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัดต่างๆดังนี้ คือ  1.กาญจนบุรี ท่าน สุรพงษ์ ปิยะโชติ 2.จันทบุรี ท่าน ธนภณ กิจกาญจน์

  3.ฉะเชิงเทรา    ท่าน กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 4.ชัยนาท ท่าน อนุสรณ์ นาคาศัย  5.ชลบุรี ท่าน วิทยา คุณปลื้ม 6.ตราด ท่าน วิเชียร ทรัพย์เจริญ  7.นครนายก ท่าน จักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ 8.นครปฐม ท่าน  พเยาว์ เนียะแก้ว 9.นนทบุรีท่าน พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 10.ปทุมธานี ท่าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปประจ่าง 11.ประจวบคีรีขันธ์  ท่าน สราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 12.ปราจีนบุรี ท่านสุนทร  วิลาวัลย์ 13.พระนครศรีอยุธยา ท่าน สมทรง พันธ์เจริญวรกุล 14.เพชรบุรี ท่าน ชัยยะ อังกินันทน์ 15.ระยอง ท่าน ปิยะ ปิตุเตชะ 16. ราชบุรี ท่าน  วิวัฒน์ นิติกาญจนา 17.ลพบุรี ท่าน  อรพิน จิระพันธุ์วาณิช 18.สมุทรปราการ ท่าน นันทิดา  แก้วบัวสาย 19.สมุทรสาคร ท่าน อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 20.สมุทรสงครามท่าน พิสิฐ เสือสมิง 21.สระแก้วท่าน ขวัญเรือน เทียนทอง 22.สระบุรี ท่าน สัญญา บุญหลง 23.สิงห์บุรีท่าน ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 24.สุพรรณบุรีท่าน บุญชู จันทร์สุวรรณ 25.อ่างทอง ท่าน  สุรเชษ นิ่มกุล 26.อุทัยธานี ท่าน เผด็จ นุ้ยปรี ภาคใต้ 14 จังหวัด 27.กระบี่ ท่านสมศักดิ์ กิตติธรกุล

28.ชุมพรท่าน นพพร อุสิทธิ์ 29.ตรัง ท่าน บุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 30.นครศรีธรรมราช ท่าน กนกพร เดชเดโช 31.นราธิวาส                           ท่าน กูเซ็ง ยาวอหะซัน  32.ปัตตานี ท่าน เศรษฐ์ อัลยุฟรี 33.พังงา ท่าน ธราธิป ทองเจิม  34.พัทลุง ท่านวิสุทธิ์ ธรรมเพชร                             35.ภูเก็ตท่าน เรวัต   อารีรอบ 36.ยะลา ท่าน  มุขตาร์ มะทา 37.ระนองท่าน ธนกร บริสุทธิ์ญาณี 38.สงขลา ท่านว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์  39.สตูล  ท่าน สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 40.สุราษฎร์ธานี  ท่านพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ภาคเหนือ 16 จังหวัด

41.กำแพงเพชร ท่านสุนทร รัตนากร 42.เชียงราย ท่าน อทิตาธร วันไชยธนวงศ์

43.เชียงใหม่ ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร  44.ตากท่าน ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ

45.นครสวรรค์ ท่านพล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 46.น่านท่าน นพรัตน์ ถาวงศ์                        47.พะเยา ท่าน อัครา พรหมเผ่า  48.พิจิตร ท่าน  พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

49.พิษณุโลก ท่าน มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์  50.เพชรบูรณ์  ท่าน อัครเดช ทองใจสด  51.แพร่ ท่าน อนุวัธ วงศ์วรรณ 52.แม่ฮ่องสอน ท่านอัครเดช วันไชยธนวงศ์

53.ลำปาง  ท่าน ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 54.ลำพูน ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 55.สุโขทัย ท่าน มนู พุกประเสริฐ 56.อุตรดิตถ์ ท่าน ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  57.กาฬสินธุ์ ท่าน ชานุวัฒน์  วรามิตร 58.ขอนแก่น ท่านพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  59.ชัยภูมิท่านอร่าม โล่ห์วีระ 60.นครพนม  ท่านศุภพานี โพธิ์สุ 61.นครราชสีมา  ท่าน ยลดา  หวังศุภกิจโกศล  62. บึงกาฬท่าน แว่นฟ้า ทองศรี 63.บุรีรัมย์ท่านภูษิต เล็กอุดากร 64.มหาสารคาม ท่านคมคาย  อุดรพิมพ์ 65.มุกดาหาร ท่าน วิริยะ  ทองพา 66.ยโสธร ท่านวิเชียร   สมวงศ์  67.ร้อยเอ็ด  ท่านเอกภาพ พลซื่อ  68.เลย ท่านธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ  69.ศรีสะเกษ ท่านวิชิต   ไตรสรณกุล  70. ท่านสกลนครท่านชัยมงคล ไชยรบ 71.สุรินทร์ท่าน พรชัย  มุ่งเจริญพร72.หนองคาย ท่าน ยุทธนา ศรีตะบุตร 73.หนองบัวลำภู  ท่าน วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์  74.อุดรธานี ท่าน วิเชียร  ขาวขำ 75.อุบลราชธานี ท่าน กานต์ กัลป์ตินันท์  76.อำนาจเจริญ ท่าน วันเพ็ญ ตั้งสกุล ตามข่าวดังกล่าว(คน จอหอ/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ทนายก็องปลื้มใจ! ท่าน พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ถล่มแชมป์เก่าหน้าแหก! ท่านบุญเลิศ เชียงใหม่ (สจ.ก็อง พรรคเพื่อไทย แถลงชัยชนะ) พร้อมกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวเชียงใหม่ มือปราบเหยี่ยวดำ คนเชียงใข่าวยอดนิยม @ข่าว การเมืองท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว การเมืองท้องถิ่น