ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว

อังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 จำนวนอ่าน 1705 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว
 
ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว
 
ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว
 
ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว
 

ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว

ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว

 

   ที่ ศูนย์กลางโคเนื้อ จ.ตาก เมื่อวันที่ 14กย. 2562  ท่าน รมช. ประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ.และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฯทั้ง2ท่านและผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เดินมาทำการตรวจเยี่ยมชมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยฯกลุ่มโค ตาก ซึ่งท่านรมช.เห็นแล้วว่า "ตากมีมากกว่าที่คิด" จริงๆ โดยทางได้เผยกับประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตากได้    ได้เชิญท่านมาเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มฯ ที่เป็นองค์กรเกษตรกร ที่มีความพร้อมเรื่องสถานที่ แหล่งน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ ในการที่จะรองรับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อทั้งแม่พันธุ์ต้นน้ำและวัวขุนส่งออกไปประเทศจีน รองรับนโยบายรัฐบาล นับเป็นแสงสว่างในวงการโคเนื้อ ที่ภาครัฐมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์โคเนื้อตกต่ำมาตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมา ฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ เตรียมตัวให้พร้อม ท่านรมช.ย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาการเกษตรตกต่ำ เพราะว่าหากโคเนื้อมีตลาดส่งออกไปต่างประเทศ ก็จะทำให้พืชอาหารสัตว์ราคาดีตามไปด้วย ชาวนาอาจจะหันมาผลิตพืชอาหารสัตว์เป็นรายได้ทดแทนการทำนาได้ดีกว่าตามข่าวโดยมี ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ว่าที่ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะปศุสัตว์ด่านกักสัตว์ให้การต้อนรับดังกล่าว (ขุนพล เมืองพระเจ้าตาก/รายงาน/ข้อมูลจาก...สุริยา มาเกิด)นสพ.แม่เมยโพตส์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ปศุสัตว์ตากงานเข้าท่าน ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯเกษตรฯนำทีมท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเยี่ยมโคพันธุ์ตากในศูนย์วิจัยและกลุ่มโคตากมีปสุสัตว์จังหวัดและผู้ว่าฯให้การต้อนรับตามข่าว