ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว

อังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 จำนวนอ่าน 2272 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 
ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ  มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว
 

ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว

ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ

มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าว

 

            วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2559” พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับมหาวิทยาลัยพะเยา และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ ในเวลาต่อมา รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ชุมชนต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านบัว ม. 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา และได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเพื่อบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐต่อมา รมว.สำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาตามข่าว(PRพะเยารายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูข่าวได้ทีมือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ มาเป็นประธานในพิธีประชุมฯเชิงปฎิบัติการให้ท่านผู้ว่าฯพะเยาเรื่อง(การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคปี59)ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์