ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่

ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 จำนวนอ่าน 136 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 
ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่
 

ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่

ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอบตัดไม้มีค่า การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่องสอนอย่างเร่งด่วน! ตามข่าว

 

    ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าว ภาคเหนือ ได้รายงานด่วน! ท่าน อรรถพล​ เจริญชันษา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช (ออส.) ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสถานการณ์ไฟป่า​ และติดตามกรณีชาวบ้านบุกชิงตัวผู้ต้องหา​ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย​ โดยมีท่าน บุญลือ​ ธรรมธรานุรักษ์ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ท่นา นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา​ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน​ ปราบปราม​ และควบคุมไฟป่า​ ท่าน กริชสยาม​ คงสตรี​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  ท่าน พรเทพ เจริญสืบสกุล​ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง​ ท่าน นิกร​ แก้วโมรา​ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย​ พร้อมเจ้าหน้าที่​ ให้การต้อนรับ​ ณ​ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย​มาให้การต้อนรับและรายงาน

เหตุการณ์ดังกล่าว

 

   ในการนี้​ ท่าน (ออส.​) ได้ตรวจกำลังพลผสมและมอบเครื่องเป่าลม​และอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง​ พร้อมได้นำข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยได้เน้นย้ำให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมรับฟังผลการปฏิบัติงานภาพรวม​จากผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ผลการปฏิบัติงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย​ และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง​ ๆ​ ดังนี้​

1. ติดตามสถานการณ์ไฟป่า​ ตามมาตรการเคาะประตูบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะห้ามเผาทั้งหมดไม่ได้​ ให้ปรับทัศนคติเกี่ยวสถานการณ์ไฟป่า​ อย่าคิดว่าไฟป่านั้นเป็นเรื่องปกติเพราะ hotspot เป็นตัวชี้วัดผลงานของรัฐบาลและหน่วยงาน​ ขอให้ควบคุมการเก็บหาของป่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของไฟป่า​ และการขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดกฎหมาย​เพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจดำเนินการทันที

2. การบังคับใช้กฎหมายการลักลอบตัดไม้มีค่าและการบุกรุกพื้นที่​

3. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ​ ให้เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ 

    ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้

 

จากนั้นท่าน​( ออส.) ​ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินตรวจสอบหมู่บ้านเกิดเหตุกรณีชาวบ้านบุกชิงตัวผู้ต้องหา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย​ และตรวจสภาพป่า​ ก่อนเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ชาวบ้านบุกชิงตัวผู้ต้องหาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

 

     ท้ายสุดนี้ท่าน อรรถพล​ฯ​ กล่าวว่า​ท่าน  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ได้มอบหมายให้กรมอุทยานฯ​ ติดตามในเรื่องของปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันสถานการณ์ถึงแม่ว่า​จะลดน้อยลงกว่าเดิม 30-35 % แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ประกอบกับที่มีการดำเนินคดีที่มีการเข้าไปบุกรุก เฝ้าถาง ล่าสัตว์ มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ มีการแย่งตัวผู้ต้องหา จึงได้เดินทางมาเป็นการให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่และติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน ที่เกิดผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องหมอกควันข้ามแดนด้วย​ ทุกวันนี้แผนในการควบคุม ด้วยการตั้งจุดเฝ้าระวังและการควบคุมพื้นที่ยังคงเหมือนเดิม ด้วยการที่จะต้องมีจุดเฝ้าระวังกระจายทุกพื้นที่ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อจะได้เห็นไฟได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าไปดับได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นเรื่องของการควบคุมพื้นที่ โดยเฉพาะการอนุญาตเข้าไปเก็บหาของป่า เข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้มีการประกาศปิดแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมจริงจัง ในช่วงฤดูที่มีการเก็บหาของป่า ก็จะอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเข้าไปเก็บหาของป่าแล้วทำให้ระบบนิเวศเสียหาย เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่า สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี (ท่านเศรษฐา ทวีสิน) ได้มีการอนุมัติงบกลางในการจัดจ้างพี่น้องประชาชน โดยล่าสุดกรมได้มีการจ้างพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในชุมชน ที่อยู่ในเขตป่า เพื่อที่จะมาเป็นกำลังสำคัญ ในการประจำจุดเฝ้าระวังในการดูแลไฟป่า ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและสามารถควบคุมไฟได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมดังกล่าวตามข่าว(ปอร์ คุ้มพระลอ – รายงาน)

นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลก ศูนย์ข่าวภาคเหนือ นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) ได้รับคำสั่งด่วน! จากท่าน พล.ต.อ.พัชรวาท​ วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีฯกระทรวงทรัพย์ฯไป​ลงพื้นที่ติดตาม​สถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกลักลอข่าวยอดนิยม @ข่าว กระทรวงทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว กระทรวงทรัพย์