ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว

อังคาร ที่ 6 กรกฏาคม 2564 จำนวนอ่าน 967 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว
 

ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว

ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำใจต่อไปตามข่าว

 

ที่หอประชุม สนง.ตำรวจภูธรภาค 5 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.

ท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้มอบ(ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.- พ.ค.64) ของตำรวจภูธรภาค 5 (จำนวน 22 นาย) ดังต่อไปนี้

1.กรณีเมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 11,102,000 เม็ด บริเวณริมถนนสายปง-เชียงม่วน เขตบ้านทุ่งหนอง ม.5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จว.พะเยา ต่อเนื่อง ริมถนนระหว่างบ้านธาตุ-บ้านเชียงบาน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา  - ผลการจับกุม ดีเด่น

   1.ท่าน ร.ต.อ.คมสันต์ ติดสนิท (กระบี่มือ1) ของ (สส.ภ.5)  รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5  2.ท่าน ร.ต.อ.พัทธนันท์ ใจหาญ  รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5  - ผลงานการขยายผล ดีเด่น  1.ท่าน พ.ต.ท.ฤทธิชัย บรรเลงสุวรรณ  สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่  2. ท่านร.ต.อ.พงศธร สุดอ่อน  รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสอบสำนวนคดี ภ.5

  2.กรณีเมื่อวันที่ 19 เม.ย.64  ได้จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ 600 กิโลกรัม บริเวณด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 

  1. ท่าน ด.ต.ภาณุวัฒน์ แก้วคร่ำทอง  ผบ.หมู่(ป.) “กระบี่มือ1”ของ ด่านแม่พริก)  สภ.แม่พริก จว.ลำปาง  2.ท่าน  ด.ต.พิษณุ ลักษณะวรางค์  ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จว.ลำปาง 3.ท่าน  ส.ต.ท.องอาจ อินต๊ะขัตย์  ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จ.ลำปาง

  3. กรณีเมื่อวันที่ 25 เม.ย.64  จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 2,500,000 เม็ด บริเวณด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ต่อเนื่อง ถึงบ้านหลวงป่ายาง ม.2 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

1.ท่าน ร.ต.อ.เทียมทูล หัตถ์ปทุม  รอง สวป. (กระบี่มือ1) ของ สภ.ห้วยไร่

จ.แพร่  2. ท่าน ร.ต.ต.สมเกียรติ สายาจักร  รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่

3. ท่าน ด.ต.นรินทร์ชัย อินทรรุจิกุล  ผบ.หมู่(ป.) สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่

  4. กรณีเมื่อวันที่ 2 พ.ค.64 จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 5,000,000 เม็ด บริเวณด่านตรวจท่าก๊อ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จว.เชียงราย, ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย บ้านสันสลี ม.5 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ ผ่องพรรณรีสอร์ท ม.3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  - ชุด บก.สส.ภ.5  1. ท่าน ร.ต.อ.รังสรรค์ ไชยวงค์  รอง สว.กก.สส.3 (กระบี่มือ1)   ของ บก.สส.ภ.5   2. ท่าน ร.ต.ต.ประภาส สมบัติ  รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

 3. ท่าน ด.ต.กมล เทพชุมภู  ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย

  - ชุด กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

 1. ท่าน พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ศรีโท  สว.(ปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

 2. ท่าน ด.ต.วสันต์ เศรษฐ์อนันต์  ผบ.หมู่(สส.) สภ.แม่สาย จ.เชียงราย

 3. ท่าน ส.ต.ต.ภาสกรณ์ เส็งเรียบ  ผบ.หมู่(นปพ.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

 

 5. กรณีเมื่อวันที่ 21 พ.ค.64  จับกุมผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 5,000,000 เม็ด บริเวณป่าละเมาะภายในหมู่บ้านแม่ตั๋ง ม.3 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จว.ลำปาง (ห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 2 กิโลเมตร) 

 1. ท่าน พ.ต.ต.โกศล วงศ์รินทร์  สว.ธร.สภ.แม่พริก จว.ลำปาง

 2. ท่าน ร.ต.ท.สมพร ฝั้นเครือ  รอง สว.(จร.) สภ.แม่พริก จว.ลำปาง

 3. ท่าน ส.ต.ต.จิรกิตติ์ อินทร์ชัย  ผบ.หมู่(ป.) สภ.แม่พริก จ.ลำปาง

  6. กรณีเมื่อวันที่ 25 พ.ค.64  จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 6,000,000 เม็ด บริเวณถนนสายแม่จัน เชียงแสน วงเวียนช้างงู ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 1. ท่าน พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด  ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย

 2. ท่าน พ.ต.ท.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์  สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง

   จ.เชียงราย  3. ท่าน ร.ต.อ.พิชิตพงศ์ ทะนันชัย  รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จ.เชียงราย  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เพื่อขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา) ปลื้มใจไปแล้วตามข่าว (ปอ คุ้มพะลอ / นำเสนอข่าว / เล็ก คุ้มพะลอ / รายงาน) จากสำนักงานศูนย์ข่าวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข (ตำรวจน้ำดี) (มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน มี.ค.-พ.ค.64) ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานเพื่อเข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจทั่วไป