(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป

จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 จำนวนอ่าน 1947 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 
(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป
 

(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ป

(ผบ,ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา  ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งซ่อมสส.จังหวัดลำปาง เขต 4 มีท่านพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 คอยรายงานตลอดอยู่ใกล้ๆดังกล่าว

ที่เชียงรายและ ณ ห้องประชุม ภ.จว.ลำปาง  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์   ชัยจินดา ผบ.ตร. , ท่าน , พล.ต.ท.ติณภัทร  ภุมรินทร์ หน.ที่ปรึกษา ( ผบ.ตร.) ท่าน ,พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย , ท่าน พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย , ท่าน พ.ต.อ.ประจัญ ปัญญาแก้ว  รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย  และ คณะผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำการจัดพิธีให้ท่าน ผบ.ตร. (มอบเงินช่วยเหลือทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์เทอมินอล 21) ที่ จ.นครราชสีมา ณ ภ.จว.เชียงราย

อ.เมือง จ.เชียงราย  ต่อได้เดินทางมายังจังหวัดลำปางเพื่อมายัง ห้องประชุม ภ.จว.ลำปาง  โดยมี  ท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี  รอง ผบช.ภ.5 , ท่าน พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, ท่านพล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่,  พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง,  ผกก.สส.ภ.จว.ลำปาง และ หน.สภ. ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง  ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายนำไปปฏิบัติเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังกล่าวตามข่าว

(ปอ คลองตัน / รายงานข่าว / ข้อมูลจาก...PR.ภาค5)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : (ผบ ตร.แป๊ะ)ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้เดินทางตรวจราชการไปที่เชียงราย มอบเงินช่วยเหลือให้ทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ เทอมินอล 21และมา ประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบรข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจทั่วไป