ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว

ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 จำนวนอ่าน 1812 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 
ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว
 

ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว

ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าว

 

 

         ที่ขนส่งนครเชียงใหม่: เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60 ท่านชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ ท่าน ชัยยุทธ์ เขียวเล็กหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถรักษาราชการแทนขนส่งเชียงใหม่ ได้เป็นผู้ให้การต้อนรับ  นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ได้มาทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักานขนส่ง โดยพนักงานคณะทำงานของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับดังกล่าวตามข่าว

(ปอ คลองตันรายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ขนส่งเชียงใหม่ก้าวสู่การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ของประเทศไทยท่านผู้ตรวจสำนักนายกฯพร้อมคณะมาตรวจสอบในการประเมินคังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวกรมการขนส่งทางบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกรมการขนส่งทางบก